Stilligend schip dat aan het ontgassen is

Stilliggend ontgassen door provinciaal beleid mogelijk in Amsterdamse haven

Vanaf nu is het mogelijk voor schippers om hun binnenvaartschepen te ontgassen in de Amerikahaven in Amsterdam. Sinds 2017 gold al een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland, maar beleid ontbrak voor ontgassen aan de wal. Met de plaatsing van dampverwerkingsinstallaties is dit nu wel mogelijk.

Een binnenvaartschipper blaast na het lossen van zijn vracht de tanks en leidingen schoon. Met de komst van de installaties is het nu mogelijk om de restdampen te verwerken zodat deze niet meer in de lucht terecht komen. Dit zorgt voor betere luchtkwaliteit en is goed voor de gezondheid van omwonenden, schippers en bemanning. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in samenwerking met ons beleid gemaakt als alternatief voor het varend ontgassen. Dit beleid is vanaf 2022 van kracht.   

95% minder uitstoot door stilliggend ontgassen 

Bij het gecontroleerd stilliggend ontgassen worden de restdampen uit ladingstanks van schepen verwijderd en vervolgens aan de wal verwerkt in een zogenoemde (mobiele) ontgassingsinstallatie.  Dit heeft circa 95% minder uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van varend ontgassen tot gevolg. Ook het risico op geuroverlast wordt kleiner. 

Blij met beleid 

Verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren op de Groene Kade getest met deze dampverwerkingsinstallaties. Door het ontbreken van beleid was het onduidelijk hoe met deze restdampen om te gaan. Daar waren bij de betrokken partijen zoals het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de OD NZKG, de provincie Noord-Holland, dampverwerkers en het havenbedrijf verschillende, soms ook tegengestelde ideeën over. Moeten retourdampen als afval worden gezien of zijn zij onderdeel van een circulair proces? 

Die duidelijkheid is nu gekomen. Hendrik-Jan Oost, projectleider bij Port of Amsterdam, is daarmee blij: ‘Hoewel er al jaren een verbod op varend ontgassen in onze provincie is voor benzeenhoudende lading, was er geen echt alternatief voor handen.’ De scheepvaart heeft in de tussentijd niet stilgezeten. ‘De afgelopen jaren heeft de scheepvaart een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door zoveel mogelijk met dezelfde schepen vergelijkbare lading te vervoeren, de compatibiliteitsvaart. Uiteindelijk moet met de realisatie van ontgassingsfaciliteiten een reductie van ten minste 98% van de uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren zijn. Ik ben dan ook heel blij met het resultaat van deze gezamenlijke inspanning.’ 

Verbod handhaven 

Nu de provincie Noord-Holland ontgassen met mobiele ontgassingsinstallaties aan openbare kades mogelijk maakt, heeft de OD NZKG de mogelijkheid om hiervoor ontheffingen te verlenen. Hendrik-Jan: ‘Door de beleidsregel is voor alle partijen nu duidelijk aan welke voorwaarden een ontheffing voor het ontgassen moet voldoen. Wij verwachten dat deze beleidsregel gaat helpen om het milieubelastende varend ontgassen terug te dringen. Dat vinden we belangrijk omdat wij iedere dag werken aan een schone en veilige haven voor gebruikers en omwonenden.’ 

Voorloper zijn 

Het verbod op varend ontgassen door de provincie Noord-Holland van benzeen en benzeenhoudende ladingen is in 2017 ingevoerd als maatregel voor een beter milieu en een schonere binnenvaart. Hiermee liep de provincie vooruit op een (inter)nationaal verbod. Wanneer het (inter)nationale verbod op varend ontgassen er precies komt is nog niet duidelijk.  

Wil je weten wat Port of Amsterdam nog meer doet op het gebied van schone scheepvaart? Dat kun je hier lezen.