U bent hier:

Van kolencentrale naar duurzame energiehub

Klimaatneutraal

 7 december 2020  Leestijd: 3 minuten

De voormalige kolencentrale in onze haven wordt een hub voor duurzame energie. De centrale naast de A10 bij de Coentunnel met zijn karakteristieke hoge schoorsteen heeft jarenlang een vitale functie vervuld in de energievoorziening. De tijd is rijp om andere energiebronnen aan te boren. En die verandering realiseert Vattenfall in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam.

 

Nieuwe stap in verduurzaming

Job van der Kroft, Commercieel Manager Energie bij Port of Amsterdam, vertelt over de ambities van Port of Amsterdam: “Onze haven is een echte energiehaven, waar steeds meer ruimte is voor alternatieve brandstoffen. We zijn bezig met verduurzaming van de handelsstromen in de haven en stimuleren de op- en overslag van duurzame brandstoffen, zoals ethanol. Dit sluit goed aan op de ambitie van Vattenfall om alternatieve brandstoffen te produceren op het terrein van de voormalige kolencentrale.” Maar we nemen nog meer stappen richting een duurzame Amsterdamse haven:

  • We bieden schepen de mogelijkheid om LNG te tanken
  • Er wordt gebouwd aan een bio LNG installatie op het terrein van Renewi/Orgaworld
  • In 2021 openen we een waterstoftankstation, om het gebruik van waterstof echt te stimuleren

Koplopers in energietransitie

De samenwerking tussen de drie partijen ligt voor de hand. De gemeente heeft de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Daarbij doet het een beroep op de haven als duurzame batterij voor de stad, de regio en Europa. Het belangrijkste doel van Vattenfall is om binnen één generatie fossielvrij te leven. Samen kunnen we dus grote stappen zetten in de energietransitie.

Jaap Kersten, strategisch beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam, is enthousiast over de samenwerking: “De haven is een belangrijk deel van onze duurzame toekomst. De samenwerking met Vattenfall en Port of Amsterdam is voor ons van groot belang. Het wordt steeds duidelijker dat je elkaar voor dit soort transities keihard nodig hebt. Iedereen heeft zijn eigen belangen, maar we hebben hetzelfde doel: een duurzame energievoorziening.”

In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 is voor verschillende sectoren een etalageproject benoemd. Voor de sector Haven en Industrie is dat de herontwikkeling van de voormalige kolencentrale. “Dit project is een voorbeeld voor andere partijen in en rondom de haven,” aldus Kersten.

Energietransitie Café Amsterdam

Van oudsher zijn wij een energiehaven. In de toekomst willen we dat ook blijven. Daarom richten we ons niet alleen op de opslag van duurzame brandstoffen, maar ook op de productie daarvan. We zoeken dus naar niet-fossiele ladingstromen en onderzoeken manieren om duurzame energiedragers op te wekken. Dat doen we samen met onze energieklanten en partners.

Een mooi voorbeeld van een dergelijke samenwerking is het Energietransitie Café Amsterdam. Dat is een netwerk van vijftien innovatieve professionals die werken bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het café is een initiatief van Job van der Kroft en Jaap Kersten: “Ons doel is om te brainstormen over hoe we de energietransitie vooruit kunnen brengen. Het is heel waardevol om in zo’n informele setting met elkaar van gedachten te wisselen.”

Meer over deze samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Vattenfall en Port of Amsterdam, lees je in het volledige interview in de nieuwste editie van Kijk op Groot Amsterdam

Meer weten? Neem gerust contact op