U bent hier:

Samen maken we van Nederland 'Waterstofland'

Klimaatneutraal

 25 juni 2021  Leestijd: 2 minuten

Waterstof is de schone energiedrager van de toekomst. Daar maken we ons samen met andere havens en bedrijven in Nederland hard voor. En dus hebben we ons aangesloten bij Missie H2. Het doel van deze missie: de bekendheid van waterstof bij het Nederlandse publiek vergroten. Maar waarom is dat eigenlijk nodig? Wij spraken met grondleggers Ulco Vermeulen en Henk Jacobs van Gasunie over het ontstaan en de doelen van Missie H2.

De grondleggers en deelnemers van Missie H2 bij de start in september 2019 

 

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, heeft zich altijd al beziggehouden met de toekomst van Nederland. Ook in zijn loopbaan bij Gasunie, een bedrijf dat zijn oorsprong kent in aardgas maar zich tegenwoordig eveneens richt op waterstof, CO2-opslag, warmte en groengas. Samen met communicatiemanager Henk Jacobs, ook al jaren actief in de wereld van energie en duurzaamheid, nam hij het initiatief voor Missie H2: een coalitie van Nederlandse bedrijven die samen werken aan de bekendheid van waterstof bij het Nederlandse publiek.

Onzichtbaar en nog onbegrepen

Bij de deelnemende partijen van Missie H2 is waterstof al lang geen onbekende meer. Ook bij Gasunie is het belang van de schone energiebron duidelijk, vertelt Ulco Vermeulen: “Wij zagen aankomen dat het een belangrijke rol zou gaan spelen in de aanpak van het klimaatvraagstuk. Maar het algemeen publiek nog niet. Dus wij vroegen ons af hoe we iets als waterstof, wat zo weinig zichtbaar en tastbaar is, dichterbij konden brengen. Uit die gedachte is Missie H2 ontstaan.” Waarom het nodig is dat het algemeen publiek waterstof omarmt? “De transitie kan alleen slagen als die begrepen en breed gedragen wordt”, licht Henk Jacobs toe. “We vragen om enorme inspanningen van bedrijven en de overheid, ook financieel. Dat geld is ook van ‘de Nederlander’, dus die moet wel weten wat waterstof is en waarom waterstof een pijler is onder ons toekomstig energiesysteem.”

Team NL als vertegenwoordiger van waterkracht

Om de kracht van Nederland Waterstofland te onderstrepen, koos Missie H2 ervoor de (water)sporters van Team NL in te zetten en hen te supporten op weg naar de Olympische Spelen in Tokyo. Vanwaar de connectie met sport? “We wilden dit doen op een manier die de hele samenleving begrijpt. Vandaar de koppeling met de kracht van water en met onze watersporters, die ook flinke ambities hebben.”, licht Ulco toe. Henk voegt daar aan toe: “Onze zeilers en surfers hoef je niet uit te leggen wat de kracht van water en wind is. Dat is typisch Nederlands.”

De hele waterstofketen vertegenwoordigd

Sinds de start in 2019 nemen wij als Port of Amsterdam deel aan de missie. We doen dat samen met Groningen Seaports, Remeha, Stedin, Shell en Gasunie. De partners zijn op het gebied van waterstof oude bekenden. Ulco: “We zochten sterke partners die deze stap durfden te nemen en hadden met deze vijf al goed contact. Onze samenwerking met Port of Amsterdam was al intensief. De Amsterdamse haven positioneert zich ook als ‘hydrogen port’, dus dan deel je het belang van zo’n missie. Allemaal zien we echt het belang van waterstof voor de toekomst. En allemaal zijn wij bereid om in de communicatie daarover verder te kijken dan ons eigen merkbelang.” Onze Olympische sporters presteren internationaal, en waterstof is ook geen exclusief Nederlands fenomeen. Toch is ervoor gekozen om alleen met Nederlandse partijen aan deze missie te werken, vertelt Henk: “Het belangrijkste is nu dat we Nederland in deze beweging meekrijgen. We zijn ‘Nederland Waterstofland’, met internationale ambities, maar vooral vanuit de eigen kracht”.

Zijn we er al? Is de missie al behaald?

De missie loopt nu bijna twee jaar. Is het doel al in zicht? “Ja en nee”, vinden Ulco en Henk. “De eerste doelstellingen zijn ruimschoots behaald. Uit onderzoek blijkt dat van onze doelgroep –de Nederlandse volgers van de sport– 85% nu weet wat waterstof is en dat het bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Maar hoe dat werkt, is voor veel mensen nog niet helder. Men denkt nu nog vaak aan een waterstofauto of -vrachtwagen, maar niet aan de industrie. In Nederland hebben we gewoon niet zoveel interesse in de industrie. Het heeft niet zoveel sympathie. Dat geldt dus ook voor de industriële toepassing van waterstof.” Om de missie te volbrengen, moeten we dus nog meer over waterstof gaan delen, vinden Ulco en Henk: “We staan nog steeds behoorlijk aan het begin. Dus blijven we het partnership zin geven en ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen plek in de keten, zijn eigen rol. Is die al vervuld? Zeker niet. Maar het gaat hard!”

Volg ons werk aan de toekomst