U bent hier:

Zo wordt de haven een duurzame voorloper

Klimaatneutraal & Circulair

 12 april 2021  Leestijd: 4 minuten

Klimaatneutraal en volledig circulair in 2050. Dat zijn grote ambities voor Amsterdam en Nederland. De haven is hard nodig om deze ambities waar te maken, want dit is de plek waar we op industriële schaal aan de slag gaan. Hier nemen we het voortouw in de transitie naar een duurzame metropoolregio – en samenleving.

 

Als haven met een voorname internationale positie vinden we het belangrijk om het verschil te maken. Door niet te wachten op wat moet, maar te laten zien wat er kan. En door met partners gedurfde initiatieven te ondersteunen. We willen vooroplopen in de transitie naar een duurzame stad, regio en samenleving. Zo werken we toe naar een klimaatneutrale haven in 2050, die bijdraagt aan een klimaatneutraal Amsterdam. Daar werken we stap voor stap naartoe. Hoe? Dat lichten we hieronder toe.

We stimuleren duurzame vernieuwers en circulaire bedrijven

De gemeente Amsterdam wil in 2050 helemaal circulair zijn. Dat betekent dat niets meer zomaar weggegooid wordt en afval een hoogwaardig nieuw leven krijgt, keer op keer. De haven levert een serieuze bijdrage aan de circulaire ambities van Amsterdam. Zo bieden we met Prodock kansrijke bedrijven met goede circulaire ideeën mogelijkheden om te experimenteren en groeien. Denk aan Photanol, die hier pioniert met het omzetten van CO2 in hernieuwbare chemicaliën. Ook creëren we komende jaren meer ruimte in de haven om circulaire activiteiten uit te breiden en op te schalen. Hier koppelen we bedrijven, ladingen en afvalstromen aan elkaar. Zo starten we circulaire ketens met waarde voor de haven en stad. Neem een kijkje in de circulaire toekomst van de haven.

We faseren fossiele energie uit – en verwelkomen duurzame alternatieven

De energiebehoefte in de regio Amsterdam is groot. Tegelijkertijd komen er in en rond de haven een aantal omstandigheden bij elkaar waarmee we ons voordeel kunnen doen. Zo kan afval, stoom en CO2 die vrijkomt in de industrie worden omgezet in energie. Neem bijvoorbeeld de nieuwe bio-LNG installatie van Renewi, waar organische reststromen worden ingezet in duurzame brandstof voor vrachtauto’s en schepen.

Daarnaast investeren we in wind- en zonne-energie en groene waterstof. En we werken de komende vier jaar aan het toekomstbestendig maken van de infrastructuur, zodat we die groene energie kunnen transporteren naar bedrijven in de haven en de stad. Door te experimenteren met al deze schone energiebronnen, vormt de haven een proeftuin voor de regio. Succesvolle initiatieven rollen we op grotere schaal uit.

Gericht en samen emissies verlagen

Dit neemt niet weg dat er in de haven nog wel CO2 wordt uitgestoten. Om de klimaatdoelstellingen te halen en een bijdrage te leveren aan een schonere stad, moeten we weten wat waar de lucht in gaat. Daarom hebben we een emissietool ontwikkeld met TNO om de uitstoot in de haven te meten en te kijken hoe en waar we deze uitstoot kunnen verminderen. Ook dit doen we samen met bedrijven in de haven. Zo zijn we er voor koplopers én voor bedrijven die nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat bedrijvigheid in de haven diverser en duurzamer wordt. Zo slaan we vanaf 2030 geen kolen meer over en maken olie en kerosine op termijn plaats voor biobrandstoffen en groene waterstof. Daarnaast trekken we meer nieuwe ladingen aan, zoals bouwgrondstoffen, logistiek en grondstoffen voor de voedingsindustrie.

We nemen de verantwoordelijkheid voor duurzame handelsketens

In de haven komen allerlei goederen binnen. Als havenbedrijf zijn we geen eigenaar van deze ladingen. Wel voelen we ons ervoor verantwoordelijk dat deze in goede, veilige en schone omstandigheden worden geproduceerd en vervoerd. Want sommige lading komt uit landen waar minder aandacht is voor mensenrechten of het milieu. Het verbieden van dit soort ladingen vinden we geen constructieve optie. Liever nemen we het initiatief om het bewustzijn in verschillende handelsketens te vergroten en samen te onderzoeken wat iedereen concreet kan doen om de situatie te verbeteren.

Zo helpt Port of Amsterdam International de haven van San Pedro in Ivoorkust – waar veel cacao vandaan komt - met een duurzaamheidsplan. Ook organiseerden we een cacaomissie, om eerlijke werkomstandigheden op de agenda te zetten bij alle partners in de cacaoketen. Ons doel is om te kijken hoe we het complexe werkbaar maken. Als het ons samen lukt om die chocoladerepen eerlijker te maken, met oog voor mens en planeet smaken ze nog lekkerder. Lees hier meer over onze cacaomissie.

We practice what we preach

Verandering begint bij jezelf. Dus ook in onze eigen organisatie moeten we dingen anders aanpakken, om de ambities van haven en stad waar te maken. We brengen de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie terug, onder meer door voer- en vaartuigen geschikt te maken voor waterstof en onze inkoop, vloot en gebouwen te verduurzamen. Nieuwbouw ontwikkelen we circulair, zoals het pand van Prodock II en het nieuwe bedrijfspand voor onze operationele collega’s aan de Capriweg. Zo dragen wij, stap voor stap, ook ons steentje bij aan de verduurzaming van stad, regio en samenleving.

Volg ons werk aan de toekomst