U bent hier:
Wat wij doen

Wat wij doen

Port of Amsterdam bouwt aan een haven die bijdraagt aan de internationale concurrentiepositie van de Amsterdamse metropoolregio én van Nederland.

havenbedrijf

Kerntaken en rollen

Port of Amsterdam heeft, als beheerder en ontwikkelaar van de haven, drie kerntaken:

  • Ontwikkeling van de havenregio als aantrekkelijke locatie voor bedrijven en voortdurende verbetering van de dienstverlening aan klanten.
  • Aanleg, onderhoud en vernieuwing van de fysieke infrastructuur en het beheer van het Amsterdamse havengebied.
  • Afwikkeling van vlot, veilig en milieuverantwoord scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied, onder meer door regelgeving en handhaving. Deze taak is door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) belegd bij Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam.

Om de Amsterdamse haven te ontwikkelen tot een renderend ecosysteem, vervullen wij drie rollen:

  • Wij creëren een optimaal vestigingsklimaat (rol van marktmeester)
  • Wij verbinden partijen, sectoren en kansen met elkaar (rol van matchmaker)
  • Wij initiëren nieuwe activiteiten in de haven om ontwikkelingen op gang te brengen (rol van co-creator, óók risicodragend)
divisie havenmeester

Divisie Havenmeester

Het water in het Noordzeekanaal vormt een hoofdtransportas voor duizenden schepen. Het is de taak van de Havenmeester om het scheepvaartverkeer daar veilig, vlot en duurzaam af te handelen. Jaarlijks bezoeken zo’n 7.000 zeeschepen het Noordzeekanaalgebied.

Port of Amsterdam biedt 24/7 begeleiding aan de scheepsvaart via multifunctionele patrouillevaartuigen en een hightech verkeersbegeleidingssysteem. Vanaf 12 mijl op zee tot aan de havenbekkens van Amsterdam krijgen zeeschepen te maken met navigatie, veiligheid, regelgeving, services, communicatie en inspecties.

Vanuit Port of Amsterdam voert de (Rijks)havenmeester van Amsterdam publieke taken uit namens verschillende mandaatgevers:

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Rijkswaterstaat
  • Het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
  • De gemeente Amsterdam.

Bekijk de havenkaart

infra

Beheer & infrastructuur

Een veilige, schone en goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan prettige (werk)omgeving. Port of Amsterdam verzorgt zelf de publieke taak van het beheer en onderhoud in Westpoort, dat met 2.600 hectare het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland is.

Port of Amsterdam regisseert en coördineert het beheer. Door de infrastructuur te faciliteren, te beheren en mee te denken over toekomstige ontwikkelingen, ondersteunen wij onze stakeholders in het gebied.

commercie

Commercie

Port of Amsterdam werkt met drie commerciële teams (Cargo & Offshore, Real Estate & Cruise, Energy & Circular Industry) aan het stimuleren van nieuwe markten en aantrekken van nieuwe business. Waaronder London Metal Exchanges (LME) gecertificeerde metaalpakketten, nieuwe lijndiensten en superjachten.

Ook ondersteunen we onze klanten bij de transitie naar duurzamere grondstoffen en zijn we actief op het gebied van ontwikkelingen in circulaire economie.

De bedrijven (onze klanten) die zich vestigen in de havenregio zijn sterk gebaat bij een goed, gezond, veelzijdig vestigingsklimaat. Daarom werken wij met onze klanten aan een bestendige haven die aantrekkelijk is voor duurzame vernieuwingen, meer werkgelegenheid biedt en een minimale negatieve impact heeft op de omgeving.

Omdat de wereld in hoog tempo verandert, willen we snel schakelen en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Als onderdeel van de Rijndelta's is Amsterdam een internationale haven met een belangrijke functie naar het achterland. Met luchthaven Schiphol op 15 minuten rijden en een helikopterlandingsplaats is ook de bereikbaarheid via de lucht ideaal.

Belangrijk

Strategie 2021-2025: Het voortouw nemen

In 2025 zijn we zichtbaar voorloper in de transitie en duidelijk op weg naar een klimaatneutrale haven in 2050. Deze ambitie bereiken we met drie strategieën waarmee we verder toewerken naar onze Visie 2030:

1. We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien.
2. We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter.
3. We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex.

Meer over de strategie 2021-2025

Port of Amsterdam International

Éen van de initiatieven van Port of Amsterdam is het dochterbedrijf Port of Amsterdam International B.V. (PoAI). PoAI versterkt de Amsterdamse clusters en netwerken door partnerships met vooraanstaande klanten aan te gaan.

Onze aanwezigheid in buitenlandse havens creëert inzicht in nieuwe kansen. Ook vergroot het ons begrip van huidige en toekomstige logistieke stromen en biedt het onze medewerkers internationale ontwikkelingsmogelijkheden.

PoAI helpt buitenlandse havens met nautische, logistieke en commerciële uitdagingen. Ze is actief in Ivoorkust, Fujairah, Algerije, Aruba, Bonaire en Benin. PoAI is voor commercie ook actief in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en de Baltische staten.

Naar PoAI website

PoAI

Uitgelichte projecten

Sneller

Brandweer

Gezamenlijke Brandweer

Nieuwe zeesluis

Nieuwe zeesluis

Poseidon

Poseidon

Slimmer

Amsterdam vaart

Amsterdam Vaart!

Plastic recycling hub

Plastic recycling hub

Cyber security

Cyber security

Schoner

Zon in de haven

Zon in de haven

Groene waterstof

Groene waterstof

LNG flexfueler

LNG Flexfueler

Lees meer

Meer weten

Wil je meer weten over Port of Amsterdam? Regelmatig publiceren we nieuwsberichten en houden we je op de hoogte van al het nieuws uit de haven. Ook hebben we vacatures openstaan voor échte aanpakkers.