Waterstof auto

Waterstof

In de Amsterdamse haven maken we ons sterk voor groene waterstof. Wil je meer weten over deze duurzame energiedrager en de initiatieven op het gebied van waterstof in de haven van Amsterdam? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Waterstof voor de haven, stad en regio

Luchtfoto waterstof Amsterdam

Waterstof (H2) is een energiedrager en grondstof met veel toepassingsmogelijkheden, met name voor de industrie en de transportsector. Zo kan waterstof worden ingezet als vervanger voor aardgas in industriële processen, als transportbrandstof, als duurzame industriële grondstof en als energieopslag ter vervanging van accu's.

In de Amsterdamse haven richten we ons op de import, de productie en het gebruik van waterstof, en werken we, samen met partners, aan infrastructuur om de industrie, regio en stad van waterstof te kunnen voorzien. Het doel is om dit met uitsluitend groene waterstof te doen: waterstof die is gemaakt met hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie.

Remote video URL
Accepteer cookies

Accept marketingcookies to see this video.

Click here

Import en opslag

De vraag naar waterstof in Nederland zal straks groter zijn dan wat we hier aan groene waterstof kunnen produceren. Daarom zijn we bezig om met H2A – een consortium van Evos, Zenith, Hydrogenious, SkyNRG, Electriq Global, Gemeente Amsterdam, Programmabureau NZKG en Port of Amsterdam - een 100% groene waardeketen op te zetten. Voor transport per schip, op- en overslag, en distributie van waterstof. Verder zijn we het project EOS gestart, waarin we samen met Zenith Energy de mogelijkheden onderzoeken voor import van sterk koelde (cryogeen) waterstof.

Infrastructuur

Als energiehaven willen we over de infrastructuur en capaciteit beschikken om waterstof te vervoeren en op te slaan, en zo de industrie en de regio van waterstof te voorzien. Denk aan pijpleidingen onder de grond en opslagtanks boven de grond. Zo werken we samen met Gasunies dochterbedrijf Hynetwork Services, het Rijk en overheden in de regio, aan een regionale waterstofinfrastructuur, die loopt van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam via het nationale waterstofnetwerk. Op termijn is het de bedoeling een fijnmaziger havennetwerk aan te leggen, om individuele bedrijven de mogelijkheid te geven direct aan te sluiten op het waterstofnetwerk. Lees hier meer over de waterstofinfrastructuur.

Remote video URL
Accepteer cookies

Accept marketingcookies to see this video.

Click here

Productie

Met HyCC hebben we het project H2era gelanceerd. Met H2era onderzoeken we de vestiging van een groene waterstoffabriek van 500 megawatt in de haven. Tot nu toe de grootste in Nederland. Het voornemen is om de fabriek in 2027 gereed te hebben.

Ook Vattenfall wil een nieuwe installatie voor de productie van waterstof bouwen, als onderdeel van de plannen voor de locatie Hemweg.

Gebruik

De in de haven geproduceerde en aangevoerde groene waterstof, zal worden gebruikt in de industrieën als vervanger voor fossiele energie. Zo wil Tata Steel voor het productieproces van staal volledig over op groene waterstof.

Ook zal waterstof gebruikt worden als duurzame grondstof in de chemische industrie en voor de vervaardiging van duurzame brandstoffen. Zo realiseren we samen met Synkero een productiefaciliteit voor synthetische kerosine, die de CO2 uitstoot van vliegen flink kan reduceren. In de haven worden al veel soorten duurzame brandstoffen geproduceerd, onder meer biobrandstoffen uit afval.

Met waterstoftankstations in de haven, zoals die van OrangeGas en die van Holthausen Energy Points, wordt de transportsector, met name vrachtwagens, vuilniswagens en bussen, maar ook (bouw)generatoren en hijs- en liftgereedschappen, zoals heftrucks, al voorzien van deze schone brandstof.

Waterstof Auto PoA
H2 Icoon baken

Welke rol speelt waterstof in verduurzaming?

Er zijn verschillende duurzame mogelijkheden om waterstof als energiedrager te gebruiken:

Industriële grondstof

Waterstof wordt al decennia als grondstof toegepast. Onder andere bij de productie van meststoffen en brandstoffen en in metaalproductie-industrie.

In Nederland wordt waterstof nu geproduceerd door stoom te laten reageren met aardgas, waarbij waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2) ontstaan. Wanneer CO2-neutrale waterstof (groene waterstof) gebruikt wordt, wordt deze CO2-emissie vermeden.

Port of Amsterdam zet zich samen met Nouryon en Tata Steel in om de productie van groene waterstof op te schalen en beschikbaar te maken in het Noordzeekanaalgebied via het 100MW project.

Heb je interesse in het gebruik van groene waterstof als industriële grondstof? Of wil jouw bedrijf zich vestigen in de Amsterdamse haven en is er een waterstofbehoefte? Neem dan contact met ons op.

Mobiliteit en transport

Waterstof als transportbrandstof wordt gezien als een goede mogelijkheid voor CO2-neutraal transport, zolang de waterstof vanuit hernieuwbare bron is geproduceerd. Dit heeft als groot voordeel dat transporteenheden geen uitstoot hebben van CO2 en andere schadelijke elementen. Er komt alleen water en energie uit het proces.

Voor transport- en mobiliteitsbehoeften zijn er voor waterstof al verschillende mogelijkheden. Zo kunnen personenauto’s, maar ook vrachtwagens, hijs- en liftgereedschappen en schepen op waterstof ingezet worden.

Wil je weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Energiedrager voor industrie

Om het gebruik van fossiele energiedragers terug te dringen, kan waterstof ingezet worden. Zolang het uit hernieuwbare bron is gewonnen. Hierbij kunnen energievragende processen omgezet worden naar waterstof.

Voorbeelden hiervan zijn gasbranders, stoomgeneratoren en drogers. De waterstof kan op de plek waar energievraag is, gebracht worden door flexibel transport (vrachtwagens, schepen e.d.) en door een vaste transportoplossing in de vorm van een pijplijn.

Energievraag in huishoudens

De warmtebehoefte van huishoudens verduurzamen kan op verschillende manieren. De inzet van waterstof is een reële optie, naast elektrificatie via de inzet van warmtepompen of het gebruik van stadswarmte. Waterstof kan voor een deel bijgemengd worden in het huidige gasnetwerk. Maar cv-ketels kunnen ook volledig op waterstofgas functioneren.

De levering van waterstofgas kan vanuit de Amsterdamse haven, waar ruimte is voor de productie van waterstof. Ook zijn er goede verbindingen op het regionale gasnetwerk.

Energieopslag

Om de overschotten en tekorten van duurzame elektriciteitsproductie op te vangen, is energieopslag in een duurzaam energiesysteem noodzakelijk. Grootschalige accu’s zijn een optie, maar waterstof kan deze functie ook goed invullen.

Door waterstof te produceren via elektrolyse op de momenten dat er veel zonne- of windelektriciteit beschikbaar is, wordt er goedkoop waterstof geproduceerd. Waar accu’s over tijd hun energie verliezen, verliest waterstof zijn energie niet over tijd.

Andere waterstofprojecten

waterstof auto en tankstation

Waterstoftankstations

In 2021 is het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven geopend. Dit tankstation van OrangeGas ligt aan de Australiëhavenweg, langs de A5 en is 24/7 open. Verder is in de zomer van 2022 een tweede waterstoftankstation in de Amsterdamse haven geopend, van Holthausen Energypoints.

Lees hier meer

 

Neo Orbis boot

Neo Orbis

Wij geloven dat waterstof een grote bijdrage levert aan het verschonen van de scheepvaart. Daarom doen we mee met H2ships, een pilot van Interreg North West Europe, waarmee we kijken hoe scheepvaart op waterstof kan varen. Voor deze pilot bouwen we een elektrisch vaartuig, dat wordt aangedreven door waterstof.

Lees hier meer

 

TEAM NL

Missie H2

Onder de naam Missie H2 nemen we samen met het Nederlands Olympisch Team (Team NL), Gasunie, Groningen Seaports, Shell, Remeha, Vopak, Eneco en Toyota het voortouw in de opbouw van de Nederlandse waterstofeconomie. We ontwikkelen acties met sporters en brengen concrete projecten onder de aandacht.

Lees hier meer

 

Direct contact met één van onze experts

Voor wensen, vragen of meer informatie over waterstof.

Ellen van der Veer
Ellen van der Veer

Strategisch Adviseur

+31 6 186 12 406
ellen.van.der.veer@portofamsterdam.com
Joey van Elswijk
Joey van Elswijk

Commercial Manager Renewable Fuels

+31 6 103 23 881
joey.van.elswijk@portofamsterdam.com

Q&A

Nog vragen over waterstof en de toepassing ervan? In een Q&A hebben we allerlei vragen en antwoorden voor je op een rij gezet:

Bekijk Q&A