U bent hier:
Missie en visie

Missie en visie

Wij willen bijdragen aan een duurzame wereld. Een duurzame wereld voor huidige én toekomstige generaties in de regio, business en scheepvaart. De haven pakt een steeds grotere rol in de stofwisseling van de stad en de regio. Zoals de bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffen rotonde en de batterijfunctie voor schone energie.

Visie 2030: sneller, slimmer, schoner

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam:

  • Het logistieke knooppunt van wereldformaat
  • De hoogwaardige regionale industrie
  • De veelzijdige stedelijke dienstensector

Door deze drie kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie. Zo is en blijft de Amsterdamse havenregio een Europese tophaven en een motor van de economie. Maar dan wel een snelle, slimme, schone motor.

Meer over onze Visie 2030

Koen Overtoom

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam

"Als vierde haven van Noordwest-Europa zijn wij een toonaangevende speler in de internationale wereld van transport, logistiek en energie. De haven en haar klanten zijn uiteraard geraakt door corona. Tegelijkertijd zien we dat alles goed blijft functioneren. Daarmee zien we hoe vitaal en cruciaal de haven is.

Met onze nieuwe strategie 2021-2025 nemen we onze verantwoordelijkheid als duurzame, economische motor voor de regio. Na ons kolenbesluit waarbij we aangaven na 2030 geen kolen meer in de haven te willen overslaan, gaan we een stap verder. Door concrete doelen te stellen voor CO2 uitstoot, alternatieve brandstoffen en non-fossiele omzet. Zo sturen we actief op een duurzaam havencomplex.”

Checklist

Waardecreatie

We willen een gezond financieel rendement. Eén dat samengaat met een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde heeft voor de regio. Grensverleggend waarde creëren, dat is onze missie.

We streven daarom continu naar een goede milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. En hebben we voortdurend aandacht voor onze omgeving en de maatschappelijke aspecten binnen en buiten het bedrijf.

We zorgen ervoor dat onze inspanningen en doelstellingen in lijn zijn met het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en het Grondstoffenakkoord. En met internationale MVO-richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen en de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Zo kunnen we onze waardecreatie in een bredere context laten zien. We stellen onszelf concrete doelstellingen en houden de voortgang nauwlettend in de gaten.

Waardecreatiemodel Onze KPI's

Alexander Kousbroek

Alexander Kousbroek, CFO Port of Amsterdam

“Gezonde omzet en winstcijfers vertellen maar één kant van het verhaal. Er zijn vele factoren die de gezondheid van een bedrijf bepalen. Denk bijvoorbeeld ook aan je license to operate. Die krijg je niet alleen vanuit je aandeelhouders en investeerders, maar ook vanuit de maatschappij, je werknemers en de afzetmarkt.”

Duurzame haven

De duurzame haven

We kiezen voor duurzame groei, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, onze omgeving en de maatschappij. Dat betekent ook dat we ons inspannen om overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken. Een grote haven met een kleine voetafdruk.

Het Noordzeekanaalgebied heeft, door de aanwezigheid van industrie, een luchthaven en een zeehaven, een grote milieu-impact op de leefomgeving. Met het oog op de snelle, slimme, schone haven die wij willen zijn én blijven, investeren wij in duurzaamheid.

Dit doen we onder meer door:

  • Leefbaarheidsprogramma’s op te zetten
  • Het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren
  • Zon- en windenergie te stimuleren
  • Alternatieven te bieden voor schonere scheepvaart

In opdracht van ons doet de GGD al jaren metingen naar de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat het havengebied ruim aan de Europese normen voldoet. Toch willen wij samen met de branche de emissie van scheepvaart verder terugdringen en de milieu-impact ervan verkleinen. Onze ambities en concrete acties voor de periode tot 2021 staan beschreven in onze Visie Schone Scheepvaart (pdf).

Meer over duurzaamheid Meer over leefbaarheid

Milembe Mateyo

Milembe Mateyo, Havenmeester

“We zijn heel trots op onze Visie Schone Scheepvaart. Het is een ambitieuze visie, die bijdraagt aan de verduurzaming van de logistieke keten en leefbaarheid van het stedelijke gebied rondom de haven. Dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Belangrijk

Van visie naar strategie

Op basis van de visie hebben we onze strategie 2021-2025: Het voortouw nemen vastgesteld. In 2025 willen we een toonaangevende Europese zeehaven zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Meer over de strategie 2021-2025

Dagtoerist

Reputatie & Klanttevredenheid

De stad en haar haven zijn op verschillende manieren in grote mate afhankelijk van elkaar. Een goede wisselwerking met uitwisseling van elkaars perspectieven is daarom voor beide van groot belang. Zo kunnen we ook op lange termijn waarde creëren voor de stad en de regio.

Om inzicht te krijgen in de opinie van onze stakeholders ten opzichte van ons handelen, voeren we regelmatig onderzoeken uit. Naast een periodiek klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek, voeren we tweejaarlijks een reputatieonderzoek uit.

Reputatieonderzoek 2020 (pdf)

informatie

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Port of Amsterdam? Regelmatig publiceren we nieuwsberichten en houden we je op de hoogte van al het nieuws uit de haven. Ook hebben we vacatures openstaan voor échte aanpakkers.