U bent hier:
Header image

Faciliteiten

Bezoek jij de Amsterdamse haven met een binnenvaartschip? Op deze pagina vind je alle beschikbare faciliteiten op een rijtje.

Faciliteiten voor auto's

Auto-afzetplaatsen

Er zijn 7 openbare afmeerplekken waar je auto aan of van boord kan. Van de 7 plekken zijn er 4 met afvalcontainers en 2 met een drinkwateraftappunt.

 • Een auto-afzetplaats is gratis te gebruiken.
 • Je mag 30 minuten aangemeerd zijn.
 • Je hoeft niet van tevoren te reserveren.
auto
auto parkeren

Je auto parkeren

Gratis
Er zijn maar liefst 17 gratis autoparkeerplekken met één of meerdere parkeerplaatsen in de Amsterdamse haven.

Betaald
Op andere plekken in Amsterdam geldt het 'betaald parkeren' beleid van de gemeente Amsterdam. Bekijk de betaald-parkerenzones.

Bunkeren

Bunkeren

Duurzame brandstoffen

Om het gebruik van duurzame brandstoffen te stimuleren heeft Port of Amsterdam de havenverordening aangepast om ship-to-ship bunkeren mogelijk te maken voor schepen. In de Amerikahaven is een LNG-bunkerstation voor de binnenvaart en zeevaart ingericht.

Huis- en scheepsafval

Huisafval

Bij de auto-afzetplaatsen op de Haparandadam in de Houthavens, twee in de Afrikahaven, de Minervahaven, de Australiëhaven en de Jan Riebeeckhaven vind je inzamelpunten voor papier, glas en huisvuil.

De glas- en papiercontainer zijn voor iedereen toegankelijk. De huisvuilcontainer bedien je met de gratis ecokaart.

huis afval
afval lading

Afval van lading

Ladingafval ontstaat tijdens overslag en transport van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender is verantwoordelijk voor het schoonmaken van scheepsruimen en gangboorden na lossing. De terminal geeft aan waar het afval kan worden ingezameld.

Als schipper ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak en afvalhoeveelheid; op verzoek van de havenmeester moet je dit kunnen aantonen met een losverklaring.

Olie- en vethoudende en overige scheepsafvalstoffen

Afvalstoffen uit de machinekamer (zoals bilgewater, afgewerkte olie en vet, filters en gebruikte poetslappen) en overig afval (zoals afvalwater, slops uit ruimen en tanks en niet-oliehoudende afvalsoorten) geef je af bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met SAB Maritieme Service BV.

Noordzeekanaalgebied
drink water binnenvaart

Drinkwater

Er zijn twee drinkwatertappunt bij de Haparandadam en één bij de Afrikahaven. Water tappen doe je bij dit tappunt via Ease2Pay, dit is hetzelfde betaalplatform dat wordt gebruikt voor walstroom.

Water tappen bij een van de tappunten van Port of Amsterdam is gratis tot 6m³ per dag. Wil je op één dag meer water? Dan betaal je 2,50 EUR per kuub. De korting wordt achteraf gecorrigeerd bij de facturatie.

Ecokaart

Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen kun je afgeven bij de SAB-ontvangstvoorzieningen, mits het afval voortkomt uit normale bedrijfsvoering. Om scheepsafvalstoffen te kunnen afgeven, moet je het olieafgifteboekje én de internationale ecokaart kunnen laten zien.

Heb je nog geen ecokaart? Je vraagt hem eenvoudig aan via de website van de SAB. Per 9 augustus 2023 wordt de fysieke kaart vervangen door een app, meer informatie hierover kan worden gevonden op de website van SAB.

Ecokaart
Binnenvaartschipper sluit walstroom aan

Walstroom aansluiting

Port of Amsterdam heeft voor binnenvaartschepen, riviercruises en superjachten walstroomaansluitingen gerealiseerd op verschillende ligplaatsen. Dit is goed voor het milieu en beperkt ook mogelijke geluidsoverlast. In 2022 zijn alle walstroomkasten binnen de ring A10 van Amsterdam vernieuwd.

Walstroom.eu

De walstroomkasten maken gebruik van de provider Walstroom.eu. Dit betekent dat de registratie en gebruik iets anders verloopt dan bij de oude walstroomkasten. Lees hier hoe je gebruik maakt van de walstroomkasten met Walstroom.eu.

Gebruik van spudpalen

Indien je in het Noordzeekanaalgebied spudpalen wil gebruiken om af te meren, gelden bepaalde regels. Deze regels zijn afhankelijk van de locatie waar je de spudpalen wilt gebruiken.

binnenvaart
generator verbod

Generatorverbod

Om geluid- en stankoverlast te voorkomen zijn er in de Amsterdamse haven gebieden aangewezen waar een generator niet mag draaien.

WiFi

Er zijn twee WiFi-hotspots in de Amsterdamse haven:

 • in de Houthavens
 • bij de ADM-haven
ligplaatsen wifi

Medische dienstverlening

In de regio Amsterdam zijn verschillende zorginstanties gespecialiseerd in het werken met de internationale scheepvaart. Je kunt hier terecht voor eerste hulp, medische keuringen en geestelijke hulpverlening.

binnenvaart

Ontgassen

Ontgassen, ventileren en vrij ventileren door de binnentankvaart: situatie per 1 juli 2024 in het Noordzeekanaalgebied

Het CDNI-verdrag is van kracht geworden per 01 juli 2024 via het Scheepsafvalstoffenbesluit; daarnaast zijn er nog andere regelgevingen die van kracht blijven over de materie ladingdampen van de binnentankvaart. Ten behoeve van de eenduidigheid de definities op een rij die vanaf 1 juli gebruikt worden:

 • Ontgassen: het verwijderen van dampen uit een nagelensde ladingtank bij een ontvangstrichting door gebruik te maken van hiervoor geschikte procedures en technieken;
 • Ventileren: de rechtstreekse afgifte van dampen uit de ladingtank aan de atmosfeer;
 • Vrij ventileren (AVFL= Accepted Vent Free Level): ventileren van een ladingtank bij een dampconcentratie van minder dan 10% van de onderste explosiegrens (Lower Explosive Limit, LEL), waarbij het vrijkomen van de dampen in de atmosfeer toelaatbaar is.

Stilliggend

Toestemming voor stilliggend ventileren en stilliggend vrij ventileren vereist goedkeuring van de Havenmeester. De Havenmeester wijst indien beschikbaar een geschikte ligplaats aan.

Toestemming vragen kan via:

 • de Divisie Havenmeester, Portoffice op 020-5234600 optie 2.
 • de marifoon, op kanaal 14.
 1. Voorwaarden voor de toestemming stilliggend ventileren

Binnen tankschepen die de volgende stoffen willen ventileren, krijgen géén toestemming en zullen een alternatief moeten zoeken om te ontgassen bij een (mobiele) ontgasunit op een hiervoor toegelaten openbare kade of bij een voor het ontgassen vergunde olieterminal:   

 • UN 1203 benzine;
 • UN1114 benzeen;
 • UN1267, ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen;
 • UN1268, aardoliedestillaten;
 • UN1863, kerosine met meer dan 10% benzeen;
 • UN1993, brandbare vloeistoffen met meer dan 10% benzeen;
 • UN3295, koolwaterstoffen, vloeibaar, N.E.G., met meer dan 10% benzeen (fase 2);
 • UN3475, ethanol en benzine, mengel met meer dan 10% ethanol (fase1);
 • Stankstoffen, zoals vermeld in bijlage 2 van de RHN 2023 (Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023)

De aanvragen voor ventileren van andere ADN-stoffen als hierboven genoemd worden in behandeling genomen, totdat fase III van het CDNI ingevoerd wordt (3 tot 4 jaar na 2024), onder de volgende condities:

 • Er mag alléén geventileerd worden door binnentankschepen die moeten herladen in Amsterdam.

2. Voorwaarden voor de toestemming stilliggend vrij ventileren (onder 10% LEL)

De aanvragen voor het vrij ventileren van alle ADN-stoffen, met uitzondering van de stankstoffen als bedoeld in bijlage 2 van de RHN 2023, worden in behandeling genomen.  

 • Bij het van kracht zijn/worden van een stankcode I door de Provincie Noord-Holland  wordt de toestemming ingetrokken/geschorst.

Toestemming vragen kan via:

 • de Divisie Havenmeester, Portoffice op 020-5234600 optie 2.
 • de marifoon, op kanaal 14.

Varend

Bij sluizen, met inbegrip van hun voorhavens, onder bruggen of in dichtbevolkte gebieden is zowel varend ventileren als varen vrij ventileren niet toegestaan.

Voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied is de situatie hiervoor in kaart gebracht door het ministerie, aangegeven met een rode arcering. Voor de overige delen van het Noordzeekanaal, zoals aangegeven op de kaart in oranje geldt het volgende:

Varend ventileren van de volgende stoffen is niet toegestaan:

 • UN 1203 benzine;
 • UN1114 benzeen;
 • UN1267, ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen;
 • UN1268, aardoliedestillaten;
 • UN1863, kerosine met meer dan 10% benzeen;
 • UN1993, brandbare vloeistoffen met meer dan 10% benzeen;
 • UN3295, koolwaterstoffen, vloeibaar, N.E.G., met meer dan 10% benzeen (fase 2);
 • UN3475, ethanol en benzine, mengel met meer dan 10% ethanol (fase1);
 • Stankstoffen, zoals vermeld in bijlage 2 van de RHN 2023 (Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023)

Varend vrij ventileren  van deze stoffen is wel toegestaan, met uitzondering van:

De stankstoffen, zoals vermeld in bijlage 2 van de RHN 2023 (Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023).

Varend ventileren en varend vrij ventileren in deze gebieden van andere ADN-stoffen als hierboven genoemd is toegestaan, totdat fase III van het CDNI ingevoerd wordt (3 tot 4 jaar na 2024). Bij alle toestemmingen geldt uiteraard dat de voorschriften en instructies van het ADN in acht genomen dienen te worden door de schippers van de binnenvaarttankers.

Faciliteiten voor binnenvaart