U bent hier:
Header image

Faciliteiten

Bezoek jij de Amsterdamse haven met een binnenvaartschip? Op deze pagina vind je alle beschikbare faciliteiten op een rijtje.

Faciliteiten voor auto's

Auto-afzetplaatsen

Er zijn 7 openbare afmeerplekken waar je auto aan of van boord kan. Van de 7 plekken zijn er 4 met afvalcontainers en 2 met een drinkwateraftappunt.

  • Een auto-afzetplaats is gratis te gebruiken.
  • Je mag 30 minuten aangemeerd zijn.
  • Je hoeft niet van tevoren te reserveren.
auto
auto parkeren

Je auto parkeren

Gratis
Er zijn maar liefst 17 gratis autoparkeerplekken met één of meerdere parkeerplaatsen in de Amsterdamse haven.

Betaald
Op andere plekken in Amsterdam geldt het 'betaald parkeren' beleid van de gemeente Amsterdam. Bekijk de betaald-parkerenzones.

Bunkeren

Bunkeren

Duurzame brandstoffen

Om het gebruik van duurzame brandstoffen te stimuleren heeft Port of Amsterdam de havenverordening aangepast om ship-to-ship bunkeren mogelijk te maken voor schepen. In de Amerikahaven is een LNG-bunkerstation voor de binnenvaart en zeevaart ingericht.

Huis- en scheepsafval

Huisafval

Bij de auto-afzetplaatsen op de Haparandadam in de Houthavens, twee in de Afrikahaven, de Minervahaven, de Australiëhaven en de Jan Riebeeckhaven vind je inzamelpunten voor papier, glas en huisvuil.

De glas- en papiercontainer zijn voor iedereen toegankelijk. De huisvuilcontainer bedien je met de gratis ecokaart.

huis afval
afval lading

Afval van lading

Ladingafval ontstaat tijdens overslag en transport van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender is verantwoordelijk voor het schoonmaken van scheepsruimen en gangboorden na lossing. De terminal geeft aan waar het afval kan worden ingezameld.

Als schipper ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak en afvalhoeveelheid; op verzoek van de havenmeester moet je dit kunnen aantonen met een losverklaring.

Olie- en vethoudende en overige scheepsafvalstoffen

Afvalstoffen uit de machinekamer (zoals bilgewater, afgewerkte olie en vet, filters en gebruikte poetslappen) en overig afval (zoals afvalwater, slops uit ruimen en tanks en niet-oliehoudende afvalsoorten) geef je af bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met SAB Maritieme Service BV.

Noordzeekanaalgebied
drink water binnenvaart

Drinkwater

Er zijn twee drinkwatertappunt bij de Haparandadam en één bij de Afrikahaven. Water tappen doe je bij dit tappunt via Ease2Pay, dit is hetzelfde betaalplatform dat wordt gebruikt voor walstroom.

Water tappen bij een van de tappunten van Port of Amsterdam is gratis tot 6m³ per dag. Wil je op één dag meer water? Dan betaal je 2,50 EUR per kuub. De korting wordt achteraf gecorrigeerd bij de facturatie.

Ecokaart

Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen kun je afgeven bij de SAB-ontvangstvoorzieningen, mits het afval voortkomt uit normale bedrijfsvoering. Om scheepsafvalstoffen te kunnen afgeven, moet je het olieafgifteboekje én de internationale ecokaart kunnen laten zien.

Heb je nog geen ecokaart? Je vraagt hem eenvoudig aan via de website van de SAB. Per 9 augustus 2023 wordt de fysieke kaart vervangen door een app, meer informatie hierover kan worden gevonden op de website van SAB.

Ecokaart
Binnenvaartschipper sluit walstroom aan

Walstroom aansluiting

Port of Amsterdam heeft voor binnenvaartschepen, riviercruises en superjachten walstroomaansluitingen gerealiseerd op verschillende ligplaatsen. Dit is goed voor het milieu en beperkt ook mogelijke geluidsoverlast. In 2022 zijn alle walstroomkasten binnen de ring A10 van Amsterdam vernieuwd.

Walstroom.eu

De walstroomkasten maken gebruik van de provider Walstroom.eu. Dit betekent dat de registratie en gebruik iets anders verloopt dan bij de oude walstroomkasten. Lees hier hoe je gebruik maakt van de walstroomkasten met Walstroom.eu.

Gebruik van spudpalen

Indien je in het Noordzeekanaalgebied spudpalen wil gebruiken om af te meren, gelden bepaalde regels. Deze regels zijn afhankelijk van de locatie waar je de spudpalen wilt gebruiken.

binnenvaart
generator verbod

Generatorverbod

Om geluid- en stankoverlast te voorkomen zijn er in de Amsterdamse haven gebieden aangewezen waar een generator niet mag draaien.

WiFi

Er zijn twee WiFi-hotspots in de Amsterdamse haven:

  • in de Houthavens
  • bij de ADM-haven
ligplaatsen wifi

Medische dienstverlening

In de regio Amsterdam zijn verschillende zorginstanties gespecialiseerd in het werken met de internationale scheepvaart. Je kunt hier terecht voor eerste hulp, medische keuringen en geestelijke hulpverlening.

binnenvaart

Ontgassen

Binnenvaarttankschepen in de Amsterdamse haven mogen alleen ontgassen onder specifieke voorwaarden, afhankelijk van de laatste lading en de ontgassingsmethode (varend of stilliggend). Toestemming voor stilliggend ontgassen vereist goedkeuring van de havenmeester, en het ontgassen van benzine is te allen tijde verboden.

Toestemming vragen kan via:

  • de Divisie Havenmeester, Portoffice op 020-5234600 optie 2.
  • de marifoon, op kanaal 14.

Voorwaarden voor toestemming

Voorwaarden voor toestemming omvatten het aantonen van herladen na lossing en het respecteren van eventuele stankcodes ingesteld door de Provincie Noord-Holland op basis van weersomstandigheden. ADN-voorwaarden blijven van kracht.

We meten en verminderen geuroverlast

Geuroverlast door stilliggend ontgassen wordt gemonitord met elektronische waarnemingen via het eNose-netwerk. Duurzame oplossingen zijn welkom via info@portofamsterdam.com.

Verbod varend en stilliggend ontgassen benzeen

Een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende dampen, evenals op stilliggend ontgassen van deze producten, draagt bij aan een milieuvriendelijkere binnenvaart in Noord-Holland.

Verbod stilliggend ontgassen
Verbod varend ontgassen

Faciliteiten voor binnenvaart