Strategie 2017 - 2021

 

In onze Visie 2030 schetsen we de haven van de toekomst: een dynamische metropoolhaven waar mondiale logistiek, stedelijke dienstverlening en regionale industrie elkaar optimaal versterken. Ons Strategisch plan 2017-2021 geeft concrete invulling hieraan voor een periode van vijf jaar.

 

Download hier ons Strategisch plan 2017-2021. Dowload hier ons Visie 2030. Bekijk het animatiefilmpje over onze strategie.

Een slimme, snelle en schone haven, dat is waar we samen met onze partners aan werken. Met onze Strategie 2017 - 2021 zetten we een duidelijke stap op weg naar de haven van onze Visie 2030: Amsterdam Metropolitan Port.  
 
We ontwikkelen de haven van 2021 tot een innovatief industrieel en logistiek centrum dat een rol vervult voor de circulaire economie, de energietransitie en het duurzame goederenvervoer in Amsterdam, Nederland en Europa. Zo bouwen we aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving, en tot de top van Europa blijft behoren.  

We realiseren dit langs drie lijnen:

We versterken bestaande marktclusters en netwerken

Onze haven is het knooppunt waar alles samenkomt: handelsstromen en energievraagstukken, tradities en innovaties. We stellen ons op als matchmaker tussen bedrijven, organisaties, sectoren en initiatieven binnen en buiten de haven met bestaande en nieuwe technologieën. We stimuleren  industriële kringlopen. Samen bewerken we markten effectiever, realiseren we transities en versterken we onze concurrentiepositie. 

We innoveren en diversifiëren en trekken zo nieuwe kansrijke marktclusters aan

Een toppositie in de toekomst vraagt om nieuwe markten, bedrijfsmodellen, ladingstromen en technieken. We trekken nieuwe spelers aan om bestaande kringlopen te sluiten en interessante nieuwe markten te betreden. Zo richten we ons bijvoorbeeld op opwekking en opslag van duurzame energie en op hergebruik van afval uit de metropool en daarbuiten. Met ons havenecosysteem van klanten, startups, overheden en universiteiten ontwikkelen we als co-creator innovatieve technologieën, producten en diensten.

We ontwikkelen Amsterdam tot een voorkeurshaven met een innovatief havenproduct dat toegesneden is op slim, snel en schoon ondernemen

We willen een haven zijn waar klanten zich niet moeten, maar willen vestigen. Daarom creëren we als marktmeester de beste voorwaarden voor een veilige, efficiënte en uitstekend toegankelijke haven in een aantrekkelijk vestigingsgebied. Onze dienstverlening, infrastructuur en het ondernemersklimaat in de haven moeten zo gewaardeerd worden dat potentiële klanten kiezen voor onze regio en bestaande klanten kiezen voor verdere investeringen 

Speerpunten

Door deze drie aandachtsgebieden heen lopen vier speerpunten waar wij ons specifiek op richten en die nauw aansluiten bij actuele maatschappelijke thema’s:  

Naast onze bestaande en reguliere activiteiten, krijgen deze vier speerpunten nu en in de komende jaren flink aandacht.

animatie

Strategie in beeld

Accepteer cookies