U bent hier:
spoorgoederenvervoer

We zetten de sluizen open voor...

Toekomstbestendige infrastructuur

Naast het zoeken van meer en betere verbindingen, investeren we ook in toekomstbestendige infrastructuur. Zowel boven als onder de grond. Zo kunnen goederen snel en makkelijk van en naar de haven worden vervoerd. Via het water, de weg, het spoor en buisleidingen.

Zo werken we aan toekomstbestendige infrastructuur:

walstroom

Walstroom aan de kade

Walstroom speelt een belangrijke rol in het verminderen van de CO2-uitstoot in de haven. Daarom zijn we bezig om het aantal walstroomkasten in het havengebied uit te breiden en bestaande kasten slimmer te maken. Daarnaast kijken we naar de aanleg van walstroom voor zeecruise bij de Passenger Terminal Amsterdam in 2025.

Ontdek meer

Regionale waterstof backbone

Samen met Gasunie werken we aan een regionale waterstofinfrastructuur, een backbone, die loopt van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam. Een deel van de regionale waterstofbackbone is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie wordt gerealiseerd.

Ontdek meer

NZKG
Spoor

Stimuleren van spoorvervoer

Goederenvervoer over spoor is efficiënt, betrouwbaar en duurzaam. Daarnaast is het spoor één van de belangrijkste modaliteiten die ons verbindt met het achterland. We werken daarom met onder andere ProRail aan het uitbreiden en optimaliseren van het spoornetwerk van en naar de Amsterdamse haven. Zo is bij de terminal van GPS recentelijk de vijftiende spooraansluiting van de haven gerealiseerd.

Ontdek meer

Cluster Energie Strategie NZKG

e energietransitie kunnen we niet alleen waarmaken. Daarom hebben we samen met het bedrijfsleven, netbeheerders, gemeenten, provincie Noord-Holland en het Rijk een Cluster Energie Strategie (CES) gemaakt voor het Noordzeekanaalgebied. Deze CEIS geeft ons zicht op welke infrastructuur nodig is om de energietransitie te realiseren. Denk aan (ondergrondse) leidingen om CO2 af te vangen en te vervoeren.

Ontdek meer

Cluster Energie Strategie NZKG

Be part of a better port

We streven samen met het havenbedrijfsleven en onze partners iedere dag naar een betere haven. Daarom werken wij continu aan onze bereikbaarheid en aan een vlot, veilig en transparant scheepvaartproces. En ontwikkelen we een toekomstbestendige havenregio. Door te investeren in de verduurzaming van energie en in circulaire activiteiten nemen we daarbij het voortouw.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen! 

Volg ons op Linkedin Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Sluisfoto (Bas Oosterwal)

We openen de grootste zeesluis ter wereld

Met de nieuwe zeesluis is Port of Amsterdam weer voor lange tijd van een betrouwbare zeetoegang verzekerd. Hiermee kunnen we samen met de gemeente en andere partijen in het Noordzeekanaalgebied werken aan de ontwikkeling van de haven als duurzame en circulaire energie- en grondstoffenhub.

Meer lezen

Capriweg

Bedrijven die willen groeien in circulaire activiteiten

De circulaire industrie krijgt in het havengebied volop de ruimte. Zo helpen we deze bedrijven te vestigen, werken we continue aan optimale voorzieningen en koppelen we nieuwe en bestaande bedrijven aan elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken.

Lees meer

spoorgoederenvervoer havengebied

Efficiënt vervoer van en naar de haven

Bedrijven in het havengebied moeten hun goederen snel, veilig en traceerbaar van en naar de haven kunnen vervoeren. Daarom werken we aan onze bereikbaarheid via het water, de weg en het spoor. En aan een betere, transparante uitwisseling van gegevens met alle betrokken partijen.

Lees meer

Waterstof aan de pomp

Productie en opslag van duurzame brandstoffen

We willen een belangrijke energie- en brandstoffenhaven blijven. Ook in 2050, als klimaatneutrale haven. We hebben goede achterlandverbindingen, er is kennis en infrastructuur voor het blenden van brandstoffen en er zijn biobased productiefaciliteiten in de buurt.

Lees meer