ISPS-certificering voor uw havenfaciliteit

Als havenfaciliteit moet u een International Ship & Port Facility Security (ISPS) certificering hebben, indien uw havenfaciliteit één van de volgende schepen ontvangt:

  • Vrachtschepen met een bruto tonnage van ≥ 500 die internationale zeereizen maken.
  • Passagiersschepen die internationale zeereizen maken.
  • Mobiele boorplatforms met een eigen voortstuwing.

Met een ISPS-certificering voldoet u aan de wettelijke beveiligingsregels die zijn vastgelegd in de International Ship & Port Facility Security (ISPS) Code, de Europese verordening 724/2004 en de Havenbeveiligingswet. 

Certificering

Hoe gaat de ISPS-certificering in zijn werk?

Port of Amsterdam maakt voor het certificeringsproces en de jaarlijkse herziening gebruik van de MOBI applicatie. MOBI staat voor een Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie. Zie onderstaand filmpje voor meer informatie over de MOBI applicatie:

Bekijk hier het filmpje

Een ISPS-certificering kunt u op de volgende manier aanvragen:

Stap 1: aanvraag
De Port Facility Security Officer (PFSO) van uw havenfaciliteit vraagt via de MOBI applicatie een certificering aan, door indiening van het aanvraagformulier en een voorstel voor een Port Facility Security Plan (PFSP).

Stap 2: beoordeling
De toetsers van Port of Amsterdam beoordelen uw aanvraag en PFSP en voeren een Port Facility Security Assessment uit. Hier komt een actielijst uit voor de PFSO.

Stap 3: verbeterslag
De PFSO verwerkt de noodzakelijke verbeteracties in het PFSP en dient een aangepast PFSP in via de MOBI applicatie.

Stap 4: advies
De toetser van Port of Amsterdam beoordeelt uw nieuwe PFSP en geeft een advies aan de bevoegde autoriteit over het af te geven certificaat.

Stap 5: certificering
De bevoegde autoriteit (Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied of Burgemeester van Amsterdam) besluit over het af te geven certificaat.

Hieronder kunt u de belangrijkste documenten lezen:

Vragen?

Heeft u een functionele vraag over het gebruik van de MOBI applicatie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de functioneel beheerder MOBI via dit E-mail adres.

Heeft u een vraag over het certificeringstraject of de jaarlijkse herziening, dan kunt u contact opnemen met de toetsers ISPS via:

Telefoon: 020-5234600 (optie 2) of via dit E-mail adres. 

 

Documenten

Toezicht

De toezichthouders ISPS van Port of Amsterdam houden toezicht op de uitvoering van uw plan en de daarin opgenomen verplichtingen, waaronder verplichte oefeningen.

U kunt de leidraad oefeningen hier lezen: Download de Leidraad voor een ISPS-oefening.

Voor cyber security incidenten klik hier.

Verplichtingen

Melding van beveiligingsincidenten

Een beveiligingsincident bij uw havenfaciliteit moet u zo snel mogelijk melden.

Voor spoedeisende incidenten belt u 112.

Voor niet-spoedeisende incidenten meldt u dit bij de Landelijke Eenheid via: 0900-8844.

In alle gevallen moet u het incident aanvullend melden aan de toezichthouders ISPS van Port of Amsterdam. U kunt dit doen via de MOBI applicatie.

Wetgeving

Wetgeving en informatie

Op de volgende pagina’s leest u meer over ISPS-gerelateerde wetgeving.

Terminals

Overzicht van gecertificeerde havenfaciliteiten

Op imo.org vindt u een overzicht van gecertificeerde havenfaciliteiten. U kunt hier gratis een account aanmaken.

Port ID Nummers

Haven Port ID UN Locator
Amsterdam   22435 NLAMS
Beverwijk 16592 NLBEV
IJmuiden 22851 NLIJM
Velsen 25282 NLVEL
Zaandam 22337 NLZAA