U bent hier: Home
Waterstof aan de pomp

We zetten de sluizen open voor...

Productie en opslag van duurzame brandstoffen

We willen een belangrijke energie- en brandstoffenhaven blijven. Ook in 2050, als klimaatneutrale haven. We hebben goede achterlandverbindingen, er is kennis en infrastructuur voor het blenden van brandstoffen en er zijn biobased productiefaciliteiten in de buurt. Dat maakt Amsterdam perfect als dé duurzame brandstoffenhaven van Europa.

Zo werken we aan de productie en opslag van duurzame brandstoffen in de Amsterdamse haven:

Waterstof H2

lmport van waterstof

De vraag naar waterstof zal straks groter zijn dan het aanbod. Daarom zijn we bezig om met H2A – een consortium van verschillende internationale partijen – een 100% groene waardeketen op te zetten voor transport, opslag, release en distributie van waterstof in het Amsterdamse havengebied en haar achterland, waaronder grote industriële hubs in Nederland en Duitsland. 

Ontdek meer

Fabriek voor synthetische kerosine

In de Amsterdamse haven bouwen we aan een fabriek die synthetische kerosine maakt. Dat doen we samen met start-up Synkero, de luchtvaartindustrie en de gemeente Amsterdam. De grondstof voor deze synthetische kerosine is CO2, dat wordt afgevangen uit de lucht of industrie. Vervolgens wordt deze CO2 met groene waterstof omgezet in synthetische kerosine.

Ontdek meer

Toekomstige brandstoffen
AMA facility 2.0

Methanol gemaakt van niet recyclebaar afval

Gidara Energy bouwt in de Amsterdamse haven aan een biobrandstoffenfabriek: Advanced Methanol Amsterdam. Deze fabriek zet afval dat voorheen niet recyclebaar was, om in methanol. De installatie gaat jaarlijks ongeveer 87,5 kiloton hernieuwbare methanol produceren. Dit staat gelijk aan het afval van 290.000 huishoudens dat anders zou worden gestort of verbrand.

Ontdek meer

Investeren in nieuwe havenfaciliteiten

De productie en opslag van duurzame brandstoffen vraagt om nieuwe faciliteiten en infrastructuur. Samen met Argent Energy investeren we daarom €20 miljoen in nieuwe havenfaciliteiten in de Amsterdamse Hornhaven. De ontwikkeling van nieuwe havenfaciliteiten maakt het mogelijk de productie van duurzame brandstoffen flink op te schalen.

Ontdek meer

Argent Energy PoA

Be part of a better port

We streven samen met het havenbedrijfsleven en onze partners iedere dag naar een betere haven. Daarom werken wij continu aan onze bereikbaarheid en aan een vlot, veilig en transparant scheepvaartproces. En ontwikkelen we een toekomstbestendige havenregio. Door te investeren in de verduurzaming van energie en in circulaire activiteiten nemen wij het voortouw.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

Volg ons op Linkedin Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Sluisfoto (Bas Oosterwal)

We openen de grootste zeesluis ter wereld

Met de nieuwe zeesluis is Port of Amsterdam weer voor lange tijd van een betrouwbare zeetoegang verzekerd. Hiermee kunnen we samen met de gemeente en andere partijen in het Noordzeekanaalgebied werken aan de ontwikkeling van de haven als duurzame en circulaire energie- en grondstoffenhub.

Meer lezen

Capriweg

Bedrijven die willen groeien in circulaire activiteiten

De circulaire industrie krijgt in het havengebied volop de ruimte. Zo helpen we deze bedrijven te vestigen, werken we continue aan optimale voorzieningen en koppelen we nieuwe en bestaande bedrijven aan elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken.
Lees meer

spoorgoederenvervoer havengebied

Efficiënt vervoer van en naar de haven

Bedrijven in het havengebied moeten hun goederen snel, veilig en traceerbaar van en naar de haven kunnen vervoeren. Daarom werken we aan onze bereikbaarheid via het water, de weg en het spoor. En aan een betere, transparante uitwisseling van gegevens met alle betrokken partijen.

Lees meer

spoorgoederenvervoer

Investeren in toekomstbestendige infrastructuur

Naast het zoeken van meer en betere verbindingen, investeren we ook in toekomstbestendige infrastructuur. Zowel boven als onder de grond. Zo kunnen goederen snel en makkelijk van en naar de haven worden vervoerd. Via het water, de weg, het spoor en buisleidingen. 

Lees meer