Argent Energy Port of Amsterdam investeren in havenfaciliteiten

Argent Energy en Port of Amsterdam investeren gezamenlijk €20 miljoen in havenfaciliteiten

Port of Amsterdam en Argent Energy Nederland, fabrikant van biobrandstoffen, investeren gezamenlijk €20 miljoen in nieuwe havenfaciliteiten in de Amsterdamse Hornhaven.

De ontwikkeling van nieuwe havenfaciliteiten maakt het mogelijk de productie van duurzame transportbrandstoffen fors op te schalen, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van zowel de haven als van de gemeente Amsterdam.  

Port of Amsterdam en Argent Energy verwachten dat de bouw begin 2022 van start gaat en medio 2024 afgerond zal zijn. De nieuwe faciliteiten zullen bestaan uit twee laad- en loskades ter vervanging van de huidige aanlegsteigers bij Argent’s biodieselfabriek in de Hornhaven. De nieuwe kades zullen geschikt zijn voor binnenvaartschepen, kustvaarders en zeeschepen met diepgang tot 9 meter en een lengte van 147 meter. Bovendien zal er voor grotere schepen, waaronder MR1-schepen, een nieuwe steiger worden gebouwd voor schepen met een diepgang tot 12 meter en lengte tot 185 meter.

Opslaglocatie voor hernieuwbare brandstoffen

Door landaanwinning ontstaat 1 hectare aan nieuw terrein, wat Argent Energy zal gebruiken voor de bouw van een 130.000 m3 opslagfaciliteit voor hernieuwbare producten, zoals biodiesel op basis van organische afvalstromen. Hiermee kan het bedrijf haar opslagcapaciteit opschalen naar zo’n 230.000 m3. Met deze uitbreiding wordt het bedrijf één van de grotere opslaglocaties voor hernieuwbare brandstoffen. 

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, over de ontwikkeling: “De nieuwe faciliteiten maken het voor Argent Energy mogelijk om een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan de Nederlandse en Amsterdamse doelstellingen op het gebied van verduurzaming van vervoer en de opschaling van groene waterstof.”

Erik Rietkerk, CEO van Argent Energy, is verheugd met de samenwerking: “Port of Amsterdam is steeds bereid geweest om samen met Argent te zoeken naar manieren om dit project mogelijk te maken. De uitbreiding en duurzaamheidsplannen van Argent zijn volledig in lijn met de ambities van zowel de haven als van de gemeente Amsterdam.”