'Wachten' in Amsterdam voor binnenvaart makkelijker

Persbericht
15-09-2016

Havenbedrijf Amsterdam is ervan overtuigd dat de toegang tot de Amsterdamse haven altijd sneller, slimmer en schoner kan. Om de klantgroep binnenvaart nog beter te kunnen faciliteren en bedienen, heeft het havenbedrijf zich aangesloten bij Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS).

Via BLIS krijgt de binnenvaartsector makkelijker inzicht in en uitgebreidere informatie over de bezetting van de openbare wachtplaatsen voor de binnenvaart in de Amsterdamse haven.

Binnenvaartschippers zien via BLIS waar openbare wachtplaatsen zijn

Informatie die aangesloten Nederlandse havens in BLIS invoeren, is zichtbaar op de website Blauwe Golf Verbindend.

Doordat Port of Amsterdam zich nu heeft aangesloten bij dit initiatief, wordt ook de actuele bezetting van de openbare binnenvaart wachtplaatsen in de Amsterdamse haven getoond.

Omdat de kaart aangeeft waar er openbare wachtplaatsen zijn én de afmetingen hiervan aangeeft, kan een schipper gericht koersen. Dit levert tijdswinst, lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere doorstroming in de haven op. De Amsterdamse haven is daardoor weer een beetje sneller, slimmer en schoner geworden.

Blauwe Golf Verbindend

‘Blauwe Golf Verbindend’ is onderdeel van het programma ‘Beter Benutten’. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid ontwikkelen daarbinnen samen slimme oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Doel is het transport van mens en goederen vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler te maken.

Om een goede doorvaart, ‘blauwe golf’, te creëren, trekken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en verschillende regiopartijen samen op. Door betere informatie-uitwisseling, vooral over real time openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van wachtplaatsen, wordt reistijdwinst geboekt voor al het verkeer. Zowel over water als over de weg.

Vervolg

Het belang van de binnenvaart voor de Amsterdamse havenregio is groot. Ruim 56% van alle goederenvervoer van en naar de regio gebeurt per binnenvaart. En dit percentage groeit elk jaar.

Opname van de Amsterdamse haven in BLIS is één van de resultaten voortkomend uit het programma ‘Binnenvaart, Klant Centraal’. Vanuit dit programma wordt ook gewerkt aan het leveren van verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs, investeren in contact en communicatie en stroomlijnen van de opgaven van het binnenhavengeld.

De volgende ontwikkeling is al gestart. Duwbakken bleken te specifiek om op te nemen in BLIS. Port of Amsterdam heeft daarom de samenwerking gezocht met Havenbedrijf Rotterdam voor het ontwikkelen van een Duwbakken Informatie Systeem (DIS).