Een lasser aan het werk

Vestiging van biobased lasgas productiefaciliteit in Amsterdamse haven

01 Juni 2020

Het Amerikaanse Taronis Fuels start in de Amsterdamse haven haar eerste productiefaciliteit in West-Europe voor de productie van biobased lasgas. Lasgas wordt gebruikt in de bouw- en scheepsbouw.

Taronis Fuels, onderdeel van Taronis Technologies, heeft voor Amsterdam gekozen om de sterke focus op duurzaamheid en innovatie in combinatie met goede afzetmarkt naar klanten door de zeegaande-, achterland- en luchtverbindingen.

Bij het snijden van staal (zoals balken en platen) met lasgas, acetyleengas geheten, wordt gebruikt gemaakt van zeer hoge energiedichtheid om een hoge vlamtemperatuur te verkrijgen. Dit brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee en daardoor is gebruik aan zeer strikte regels gebonden. Taronis Fuels heeft een bio-variant ontwikkelt. Zij produceert uit verschillende vloeibare reststromen een variant op acetyleengas, genaamd MagneGas. Zij zullen in Amsterdam starten met afgewerkte rest-ethanol stromen. Het MagneGas wordt door verschillende eindgebruikers gezien als vele malen veiliger in gebruik, opslag en transport in vergelijking met het standaard acetyleengas. Daarnaast kent het betere snij-eigenschappen en is tot slot duurzamer gezien de samenstelling van het gas uit rest-ethanol.

Het terrein dat Taronis Fuels in de Amsterdamse haven in gebruik neemt is gelegen aan de Australiëhavenweg. De komende tijd zal begonnen worden met de ontwikkeling van een fabriek en de eerste productie wordt volgend jaar verwacht.

Roon van Maanen, Hoofd Circular en Renewable Industry van Port of Amsterdam: ‘Taronis Fuels is een aanwinst voor de Amsterdamse haven en past uitstekend bij onze ambitie om producenten van biobrandstoffen aan te trekken op de weg naar een zero-emissie industrie. De ontwikkeling van Taronis Fuels is een schoolvoorbeeld van hoe nieuwe technieken hun weg naar de markt vinden. Onze focus op duurzaamheid en onze uitstekende verbindingen waren voor Taronis Fuels bepalend voor hun locatiekeuze. Daar zijn wij uiteraard blij mee.