Argent Energy Amsterdamse haven

Vervijfvoudiging van productie biobrandstof door Argent Energy in de haven

De Brits Nederlandse biobrandstoffenproducent Argent Energy vervijfvoudigt haar capaciteit in de Amsterdamse haven met de bouw van twee nieuwe fabrieken. Het bedrijf produceert nu 100.000 ton biodiesel per jaar en groeit hiermee naar 540.000 ton.

Onderdeel van deze uitbreiding is de gezamenlijke investering van ruim € 20 miljoen door Argent Energy en Port of Amsterdam in twee nieuwe kades en een steiger. De aan- en afvoer van producten over water zal aanzienlijk toenemen, waarmee wordt bijgedragen aan de doelstelling van Port of Amsterdam om te groeien in de overslag van niet-fossiele lading.  

Sinds 2005 wordt op de locatie aan de Hornweg biodiesel gemaakt uit organisch afval- en reststromen zoals plantaardige vetten en oliën. In 2018 heeft Argent de fabriek overgenomen en is het bedrijf actief in de Amsterdamse haven.  

Roon van Maanen, hoofd Energy & Circular Industry bij Port of Amsterdam: ‘Deze flinke uitbreiding van de productie van alternatieve brandstoffen draagt bij aan onze strategische doelstellingen en die van Europa. Wij danken Argent voor het vertrouwen en kijken uit naar de verdere ontwikkelingen.’

Bijdrage aan Fit for 55

Het bedrijf wil met de opschaling een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van wegtransport en scheepvaart, en mogelijk op termijn ook luchtvaart. De uitbreiding van de productiecapaciteit is een belangrijke stap op weg naar de 55% CO2-reductiedoelstelling van de Europese Commissie en de Amsterdamse plannen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  

Op Europees niveau is zo’n 25% van de CO2-emissies afkomstig van de transportsector. Het gebruik van biobrandstoffen kan dit percentage flink terugbrengen. De Europese Unie heeft recent nieuwe klimaatdoelen gesteld met de presentatie van de Fit for 55-plannen. Onderdeel daarvan is een herziening van de Renewable Energy Directive II (REDII), met als doel om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix te verhogen tot 40% in 2030. De transportsector kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door gebruik te maken van biodiesel: over de gehele productieketen leidt het gebruik van biodiesel tot zo’n 84% minder CO2-uitstoot dan het gebruik van conventionele diesel.

Lees hier het persbericht van Argent Energy over de uitbreiding.