Spoorgoederenvervoer essentieel voor Amsterdamse havenbedrijven

Nieuwsbericht
11-03-2019

Woensdagochtend 6 maart vond de ontbijtsessie spoorgoederenvervoer plaats. Port of Amsterdam organiseerde deze bijeenkomst in de Havenzaal voor klanten en stakeholders die te maken hebben met spoorgoederenvervoer.

De bereikbaarheid van het spoorgoederenvervoer in het Amsterdamse havengebied is namelijk niet vanzelfsprekend en staat voor een uitdaging met de intensivering van het reizigersverkeer per spoor. Tegelijkertijd spelen er bij verladers en terminals diverse initiatieven om het spoor meer te gaan gebruiken voor het vervoer van lading waaronder containers en natte bulk.

Namens ProRail was er een delegatie om de uitbreidingsplannen over de infrastructuur van het spoor toe te lichten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vertelde over het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer en klanten kregen de ruimte om hun wensen en belangen kenbaar te maken.

De bijeenkomst zorgde voor meer inzicht en begrip tussen elkaars initiatieven, behoeften en wensen, van zowel ProRail, het Ministerie van I&W, onze klanten en Port of Amsterdam. ‘We hebben elkaar hard nodig!’ gaf Ankie Hectors, projectmanager bij ProRail terecht aan. Een onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds de uitbreiding van de capaciteit van de fysieke infrastructuur, de groei van het aantal treinen voor zowel goederen als reizigers en de verdeling van de capaciteit over de goederentreinen en de reizigerstreinen anderzijds.

Afgesproken is dat Port of Amsterdam een taskforce met experts op het gebied van spoorgoederenvervoer van bedrijven uit de havenregio organiseert. Deze taskforce wordt ingezet bij de uitwerking van het Maatregelenpakket en de planning van de verschillende infrastructurele spooruitbreidingen. Tevens zal er op directieniveau een gesprek plaatsvinden tussen ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Tata Steel en Port of Amsterdam. Tenslotte zal Port of Amsterdam samen met ProRail een communicatielijn opstellen om elkaar goed op de hoogte te houden over ontwikkelingen en het uitwisselen van vragen en behoeften. Een mooie uitdaging die we graag aangaan!