Riviercruise stapje voor stapje weer welkom in de Amsterdamse haven

Nieuwsbericht
10-06-2020

Sinds maart was er geen varend riviercruiseschip meer te vinden in de Amsterdamse haven. Samen met de Veiligheidsregio besloot Port of Amsterdam om cruise te weren uit de haven. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, ontvangen we vanaf deze maand weer een riviercruiseschip in de haven.

Nu de coronamaatregelen door de overheid sinds 1 juni zijn versoepeld, is het mogelijk om weer activiteiten tot 30 personen te organiseren. We zien weer rondvaartboten in de grachten én vanaf deze maand weer een riviercruiseschip in de haven. Monic van der Heyden, Commercieel Manager Riviercruise bij Port of Amsterdam is voorzichtig optimistisch: ‘We gaan stapje-voor-stapje weer van start’. Het eerste riviercruiseschip verwacht Monic op 20 juni.  

Op de 13 lege riviercruiseschepen bij de Passenger Terminal Amsterdam en op de kop van Java na, was het de afgelopen maanden op het gebied van cruise doodstil in de Amsterdamse haven. In maart start het seizoen traditiegetrouw met de opening van de Keukenhof. Maar toen corona in Nederland uitbrak en de eerste besmettingsgevallen bekend werden, is in allerijl besloten om de cruise te weren uit de haven. Veiligheid eerst was het motto. Nu na drie maanden gaat de Amsterdamse haven weer langzaam open voor de riviercruise, maar wel onder strenge voorwaarden. De Noodverordening biedt de ruimte om vanaf 1 juni weer te gaan varen met maximaal 30 personen aan boord en de landelijke richtlijnen volgend, zoals 1,5 meter afstand en extra hygiënemaatregelen.  

Hoe kan de riviercruise veilig en verantwoord opstarten?

‘Rederijen moeten zich aan onze nationale richtlijnen houden om veilig en verantwoord te kunnen ondernemen. Om dit te faciliteren hebben wij ook een aantal maatregelen genomen. Zo heten we nu alleen nog de zogenoemde fiets/vaar vakantieschepen welkom. Deze categorie kleinere riviercruiseschepen vaart met kleinere gezelschappen en is hier dus optimaal voor ingericht. Bovendien hebben deze schepen geen bussen nodig, omdat de passagiers per fiets aan boord gaan en de schepen vrijwel daarna vertrekken. Deze maand verwachten we maximaal vijf van deze schepen. Om ze veilig te ontvangen, hebben we het dubbel afmeren verboden. Niet dat dit nodig is bij een dergelijk aantal, maar we willen daar heel duidelijk in zijn. Hiermee voorkomen we dat men op elkaars schip moet komen om de kade op te gaan. Wij zijn verantwoordelijk voor het nautische deel van het bezoek: afmeren en gedrag op de steigers. Op de steigers en kades hebben we looproutes uitgestippeld, wegbewijzering neergezet en stewards ingezet die de gasten stimuleren om zich aan de richtlijnen te houden. Per bezoek evalueren we hoe het gaat. Wat gaat goed? En wat kan beter? Moeten we extra maatregelen nemen? En zo ja, welke? Daarnaast hebben rederijen een protocol opgesteld samen met de EBU (European Barge Union). Hierin zijn de Europese richtlijnen m.b.t. corona opgenomen, waaraan de rederijen zich moeten houden. Daarnaast werken we intensief samen met de GGD. De procedures inzake besmettelijke ziektes zijn getest, geoefend en gevalideerd. De BOA’s en de politie zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op naleving.’  

Om hoeveel riviercruiseschepen gaat het tot het einde van het jaar?

Dat weten we nog niet op dit moment. Een aantal rederijen heeft aan het begin van de coronapandemie al hun boekingen tot eind 2020 geannuleerd. Een ander deel kijkt het nog aan en een aantal wordt pas actief na 1 juli, als er met gezelschappen tot 100 gevaren mag worden. Nog veel belangrijker in deze: wat willen de gasten? Is er wel animo voor een riviercruise reis? De gasten zullen in elk geval uit omringende landen komen. Ik verwacht dit jaar geen intercontinentale cruisegasten. Het zal dus om een overzichtelijk aantal schepen gaan. Een fractie van de circa 2000 die we de afgelopen jaren hebben ontvangen in Amsterdam.  

Waar komen de riviercruiseschepen te liggen?

Op de plekken waar ze altijd liggen in onze haven. Door de maatregelen en het geringe aantal, gaan we echter maar de helft van de steigers daarvoor gebruiken. Dus aan de Westerdoksdijk komt bijvoorbeeld maximaal één schip te liggen, uiteraard aan de walstroom.  

Wordt de zeecruise ook opgestart?

‘Ook al komt de volgende uitbreiding tot 100 personen er op 1 juli aan, dan zal de zeecruise nog niet kunnen starten. Dus ik zie dat vooralsnog niet gebeuren. De volgende versoepeling biedt grotere riviercruiseschepen wel de mogelijkheid om te starten. We weten op dit moment niet hoeveel animo daarvoor is.’

Wil je meer weten? Ga dan naar de veelgestelde vragen.