Port of Amsterdam neemt duurzaam en circulair pand in gebruik

Nieuwsbericht
23-10-2020

Deze week is het nieuwe gebouw in gebruik genomen waar de technische staf, planners en een deel van de operationele medewerkers van Port of Amsterdam komen te werken. Dit volledig circulair gebouwde pand vervangt het huidige gebouw aan de Capriweg.

nieuwbouw Capriweg Nautisch Coördinatie Centrum
Foto: Leonard Fäustle

Het nieuwe bedrijfspand is duurzaam en circulair gebouwd. Zo wordt er gebruik gemaakt van een gesloten bodemenergiesysteem. Daarmee vindt het verwarmen en koelen van het pand op een efficiënte en duurzame manier plaats. In de zomer onttrekt het systeem warmte uit het gebouw om het gebouw in de winter vanuit de bodem te verwarmen. Dit leidt tot een forse energiebesparing en aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot.

Alle energie die het gebouw verbruikt, is opgewekt door zonnepanelen op het dak en aan de gevel. Daarmee voorziet het gebouw voor 100% in zijn eigen energie.

Besparing drinkwater

Naast het duurzame energiesysteem, is er een grijswatercircuit in het gebouw geïntegreerd. Regenwater wordt opgevangen in een speciale ondergrondse tank, om het vervolgens te hergebruiken voor het doorspoelen van onder meer de toiletten en het besproeien van de planten.

Bij het bepalen van het materiaalgebruik is circulariteit centraal gesteld. Om die reden is gekozen voor een betonnen fundering met een stalen (hoofd)draagconstructie en houtskeletbouw afbouw. De specifieke voordelen van ieder bouwsysteem kunnen dan worden benut. Na demontage behouden de toegepaste grondstoffen hun waarde.

BREEAM

De nieuwbouw krijgt een zogenoemde BREEAM NL Certificaat. Dit certificaat is een internationaal erkend keurmerk dat gebouwen beoordeelt op vele duurzaamheidscategorieën en alleen bovenwettelijke prestaties beloont. Dat houdt in dat een gebouw wordt neergezet volgens de meest recente duurzaamheidseisen, technieken en ook volledig is gericht op de gebruikers.

Gericht op comfort

Door de 24-uurs economie van de haven is het nieuwe bedrijfspand altijd bezet. Zo is onder andere de positie van ramen, de inrichting van de verdiepingen en de techniek volledig gericht op comfort. Daarbij kun je denken aan geluid, (dag)licht, een gezond binnenklimaat en een slimme indeling waardoor logische looproutes ontstaan.

Op de tweede verdieping is een 40m2 groot inpandig dakterras aanwezig. Verder is de verlichting zelf aan te passen, ook tijdens nachtdiensten. Dankzij deze toepassingen krijgt het gebouw een huiselijke setting, waardoor het zelfs in de donkere uren gezellig aanvoelt.

Casestudie

Samen met de medewerkers van Port of Amsterdam en WRK Architecten is er een prachtig ontwerp tot stand gekomen. Aannemingsbedrijf Dozy BV heeft de bouw gerealiseerd.

Wil je meer weten over de totstandkoming en uitvoering van dit project? Download de casestudie