Haven Amsterdam Patrouille

Medewerkers uitwisselen via platform 'Havenspot'

Op dit moment staat bij bedrijven de wereld stil of draait het op meer dan volle toeren. Ook in de Amsterdamse haven zijn er in deze tijd van coronacrisis, zoals overal in het land, bedrijven waar de medewerkers zonder werk zitten. Of bedrijven waar ze het werk juist niet aan kunnen.

Om hierop in te spelen heeft Port of Amsterdam samen met Watertalent het initiatief genomen om online werkgevers met elkaar in contact te brengen.

Voor dit nieuwe initiatief is een online arbeidsplatform opgezet zonder winstoogmerk, door Watertalent met de naam ‘Havenspot’. Met deze collegiale in- en uitleen blijven medewerkers op de payroll staan van hun eigen werkgever. Tegen een onderling af te spreken tarief kunnen zij tijdelijk werkzaamheden uitvoeren bij een andere werkgever.

Het voordeel is dat wanneer de markt weer aantrekt, de werknemers de werkzaamheden weer kunnen hervatten bij hun eigen werkgever zonder dat er ontslagen vallen of gebruik gemaakt hoeft te worden van regelingen van de overheid.

Bedrijven (in en buiten de havens) kunnen dit nieuwe arbeidsmarktplatform gebruiken door zich aan te melden op Havenspot. Hier geven ze aan of zij medewerkers zoeken of aanbieden. Daarna worden de bedrijven met elkaar in contact gebracht om onderling afspraken over de uitwisseling te maken.

Matty van den Berg, medeoprichter van Watertalent: "Wij zijn blij met de proactieve houding van Port of Amsterdam om op deze manier het havenbedrijfsleven te ondersteunen. In het korte tijdsbestek van 1,5 week is dit platform gerealiseerd. Dat is mede mogelijk gemaakt door de support van Port of Amsterdam."

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: "De haven en de bedrijven in de haven vervullen een belangrijke vitale functie in deze tijd. Wij denken dus ook in deze crisistijd mee met de bedrijven. Havenspot is hier een voorbeeld van. Als matchmaker willen we de bedrijven een helpende hand bieden. Dit initiatief draagt er aan bij dat we samen door deze tijd kunnen komen."

Naar Havenspot