Alaskhaven

Geluid Alaskahaven niet zozeer hard als wel verdragend versterkt door rustig weer

In oktober 2022 ontvingen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Port of Amsterdam binnen enkele dagen ongeveer 300 meldingen van geluidsoverlast door schepen in het westelijk havengebied. Hierbij ging het vooral over een lage bromtoon.

In november hebben we een geluidsmeting uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen waaruit de overlast nu precies bestaat.

De overlast is afkomstig van generatoren van schepen  

Zowel in oktober 2022 als onlangs werd de overlast veroorzaakt door generatoren van schepen in de Alaskahaven. De schepen hebben stroom nodig voor stroom en verwarming aan boord. Omdat er op deze locatie geen walstroom is, moeten de schepen hun generatoren gebruiken.

Lage frequenties zorgen ervoor dat het geluid ver draagt

Onlangs hebben we een geluidsmeting laten uitvoeren. Bij deze meting heeft een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan naar de relevante geluidsbronnen op een vergelijkbaar schip en de geluidssterkte hiervan. Een vereenvoudigde conclusie uit het meetrapport is dat het geluid niet zozeer hard is, maar dat met name de lage frequenties ervan zorgen dat het ver draagt, helemaal in combinatie met windstil weer. Meer informatie over de meting is te vinden in het rapport.

Meld geluidsoverlast uit de haven bij Port of Amsterdam

Meldingen van overlast worden zowel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als Port of Amsterdam gedaan. Wij hebben hierover contact met elkaar en spelen de meldingen aan elkaar door. Wanneer je geluidsoverlast uit de haven ervaart, is dit in veel gevallen afkomstig van een schip dat gebruik maakt van generatoren voor de stroomvoorziening. Deze overlast kun je melden via onze website of telefonisch via het telefoonnummer 020-5234600 (24 uur per dag)

Het is niet altijd mogelijk om in te grijpen bij geluidsoverlast

Meestal is een schip dat op generatoren draait niet in overtreding, omdat hiervoor geen geluidseisen gelden waaraan ze moeten voldoen. Wel kunnen we onderzoek doen naar de bron en - als dat nodig is - contact opnemen met de kapitein van het schip. In sommige gevallen is daar ook iets aan te doen, maar omwille van de veiligheid is het uitzetten van generatoren meestal niet mogelijk. Samen met de kapitein wordt dan bekeken welke maatregelen wel mogelijk zijn om de overlast te beperken.

Walstroom is de oplossing, maar in veel gevallen nog niet mogelijk

Bij walstroom maakt een schip gebruik van een elektriciteitsaansluiting vanaf de kade. Dit is een geluidloos alternatief voor de generatoren op een schip. Helaas is dit op veel plekken in het Amsterdamse havengebied nog niet mogelijk. Voor binnenvaartschepen en riviercruiseschepen is walstroom wel op een groot aantal plaatsen beschikbaar, maar voor zeeschepen is dit nog bijna nergens beschikbaar. Technisch is dit erg moeilijk uitvoerbaar en er is onvoldoende stroom beschikbaar.