Extra wachtplaats voor koppelverbanden

Extra wachtplaats en verlengde steiger

In het eerste kwartaal van 2023 maken we een extra wachtplaats voor koppelverbanden. Deze wachtplaats komt in het verlengde van de huidige wachtplaats langs de strekdam Houthaven.

In de Sonthaven zijn er op dit moment ook al twee wachtplaatsen voor koppelverbanden.

Verlengen steiger in de Nieuwe Houthaven

In de Nieuwe Houthaven ligt nu een steiger die geschikt is voor schepen tot een lengte van 86 meter. Deze steiger verlengen we met twee palen, zodat er 65 meter extra afmeerruimte beschikbaar is. Hierdoor zijn er ook weer meer wachtplaatsen voor binnenvaartschepen in de Nieuwe Houthaven.