Eurotank opslag tanks

Eurotank Amsterdam zet in op opslag voor biobrandstoffen

Eurotank Amsterdam (ETA, onderdeel van VTTI) investeert in de opslag voor biobrandstoffen. Na een succesvolle proef worden de gasolietanks op de terminal omgebouwd. Hierdoor zijn de tanks geschikt voor de opslag van verschillende soorten biobrandstoffen.

Deze biobrandstoffen, waaronder Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), worden onder andere geproduceerd uit gebruikte plantaardige oliën en dierlijke vetten.

Energietransitie in de Amsterdamse haven

Eurotank Amsterdam is gevestigd in de Amsterdamse haven. De om te bouwen tanks hebben bij elkaar een capaciteit van 75.000 kubieke meter. De eerste fase wordt eind dit jaar in gebruik genomen. Het project is een mooie stap voor ETA en voor de Amsterdamse haven. Een van onze strategische doelstellingen is om in 2025 12,5% opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen te hebben. ETA speelt een belangrijke rol in de energietransitie naar een duurzame samenleving.