walstroom gunning

Europese gunning walstroom Cruise Port Amsterdam (CPA)

Op 10 mei heeft Port of Amsterdam de opdracht voor de realisatie van walstroom bij CPA gegund aan Powercon A/S uit Denemarken. Met BAM als onderaannemer. Zowel het ministerie van I&W als de Europese Commissie hebben subsidies toegekend aan dit project.

Vanaf 2025 aan de walstroom

Het is de verwachting dat al in 2025 75% van de zeecruiseschepen in Amsterdam geschikt is voor aansluiting op walstroom. Dit zijn met name nieuwere schepen of schepen die al zijn aangepast vanwege de nieuwe wetgeving. De EU-wetgeving stelt namelijk het gebruik van walstroom voor zeecruise verplicht vanaf 2030. De uitstoot van uitlaatgassen door generatoren van rivier- en zeecruise tijdens het verblijf bij CPA wordt hiermee in de toekomst voorkomen. Vanwege de centrale ligging van de cruise port, in een drukbevolkt deel van Amsterdam, wilden we eerder dan de wetgeving ons verplicht stelt hier de emissies reduceren. Het gaat dan met name om de reductie van CO2-uitstoot. Hiermee leveren we een bijdrage aan de doelstelling van Amsterdam om 2050 klimaatneutraal te zijn en de Europese ‘green deal’.

We zijn aan het onderzoeken of de walstroom en infrastructuur ook op andere manieren gebruikt kunnen worden op het moment dat er geen zeeschepen liggen. Bijvoorbeeld als laadpunt voor bus- en touringcarvervoer. Deze opties worden nog verder uitgewerkt. Eerste analyses laten mooie kansen zien.

Visie schone scheepvaart

Onze ambities, doelen en acties zijn vastgelegd in onze Visie schone scheepvaart. In deze visie stellen we onder andere doelen voor het reduceren van de uitstoot van CO2. Naast dat de zeecruise aan de kade in 2030 emissievrij moet zijn, werken we er ook aan dat alle scheepvaart in 2050 emissievrij moet zijn in de Amsterdamse haven.

medegefinancieerd door eu