Digitale formulieren

Digitale aanvragen nu nog makkelijker op MyPort

In maart hebben we een verbeterde versie van de module ‘Applications’ doorgevoerd in MyPort. Via deze module, regelen agenten vergunningen, ontheffingen en doen ze meldingen voor scheepsreizen.

Als je inlogt in MyPort, de module Applications opent en een formulier kiest, dan hebben we deze al gedeeltelijk ingevuld met de bij ons bekende gegevens van jouw reizen.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • Alle formulieren op één plek in MyPort
  • Door te combineren hebben we 31 formulieren gereduceerd naar 19 formulieren
  • Eenvoudig het juiste formulier vinden via selectieknoppen
  • Nieuw digitaal formulier voor 48-uurs regeling zeetankschepen