U bent hier:
de haven

Jaarverslag 2021: het voortouw nemen



Met een visie die zich steeds meer laat leiden door maatschappelijke noodzaak en de wens om te verduurzamen, heeft de Amsterdamse haven in 2021 veel positieve veranderingen gezien. Benieuwd naar welke? Je leest het in ons jaarverslag 2021.

Download het jaarverslag van 2021

De nieuwe strategie

In 2021 zijn we van start gegaan met onze strategie voor de periode 2021 – 2025. In deze strategie spreken we uit het voortouw te nemen in de versnelling naar een duurzame samenleving. Dat doen we middels zeven meetbare doelen. Hoe ver zijn we nu met het behalen van deze doelen? Zijn we op koers? En met welke uitdagingen hebben we te maken?


Ontdek meer

Bekijk hier de kerncijfers

Clean shipping annual report
Port Engagement Score 2021
CO2 uitstoot NL 2022
overslag 2021
Opbrengsten 2022
Resultaat NL 2022

Zo werkten we in 2021 aan de ontwikkeling van de Amsterdamse haven

Overslag

In 2021 was de totale overslag iets lager dan verwacht, maar steeg de omzet in non-fossiele lading. Hiermee werd de haven minder afhankelijk van fossiele lading. De vloeibare ladingsstromen bleven achter vanwege afgenomen vraag naar brandstoffen als gevolg van de coronacrisis. De overslag in containers steeg met 25%.



Lees meer

 

Overslag haven Amsterdam
MG

Duurzame brandstoffen

De koers die wij afleggen naar een schonere haven is ook in 2021 doorgezet. Zo werd in oktober 2021 de eerste bio-LNG-installatie van Nederland in de Amsterdamse haven geopend, door Koning Willem-Alexander. De installatie produceert 3,4 kiloton bio-LNG per jaar. Daarmee kan jaarlijks meer dan 13 miljoen kilometer CO2-neutraal worden gereden.



Lees meer

 

Schone scheepvaart

In 2021 hebben we gewerkt aan een herijking van onze Visie Schone Scheepvaart. Verder hebben we als lid van de getting-to-zero-coalition de oproep aan de deelnemers ondertekend om in 2050 een emissie neutrale scheepvaart te hebben. Wij hebben in 2021 stappen gezet om dit te behalen, middels onder andere het uitbreiden en vernieuwen van de walstroom in het havengebied en het ontwikkelen van beleid voor het gebruik van ontgassinginstallaties.



Lees meer

Walstroom
Samskip containerschip Amsterdam-Ierland verbinding

Logistieke uitdagingen

Het jaar 2021 bracht volop verrassingen met zich mee. Zo ook de blokkade van het Suezkanaal door het containerschip Ever Given. Ook was de invloed van de coronacrisis het hele jaar merkbaar. Deze omstandigheden leidden tot tekorten aan containers. Sommige diepzeeschepen moesten andere havens aandoen en terminals in het havengebied kregen te maken met schommelingen in de tarieven. De haven van Amsterdam heeft zich in 2021 wendbaar opgesteld en meerdere keren deepseacontainerschepen ontvangen, onder andere uit China en de Verenigde Staten.

Dialoog en connectie

Eén van de manieren waarop we in 2021 de dialoog met onze stakeholders zijn aangegaan, is middels onze podcastserie ‘Boegpraat’. In deze podcast gingen we in gesprek met partners en klanten over diverse thema’s uit onze strategie. Wat vinden zij van onze ambities? Zijn deze haalbaar? En hoe kunnen we hier samen naartoe werken?



Luister hier

Boegpraat podcast

Vorige jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van voorgaande jaren.