Werkwijze Sluisplanning

Ga voor de actuele sluisplanning naar de Lock Schedule in MyPort. De werkwijze van de sluisplanning vind je op deze pagina.

Lock schedule

Bekijk de Lock Schedule

Bekijk de actuele planning van scheepvaartverkeer, loodsen en slepers in Lock Schedule.

Om Lock Schedule te gebruiken log je in in MyPort. Met je MyPort-account kun je de actuele planning bekijken. Geen account? Geen probleem. Die kun je ook in MyPort aanmaken.

Direct naar Lock Schedule Meer over MyPort

Werkwijze Lock Schedule

De Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam plant inkomende schepen vanaf 48 uur voor een schutting in. Uitgaande schepen worden vanaf 24 uur voor een schutting ingepland.

De schutplanning wordt nagenoeg real time vanuit het Havenmeester Management Informatiesysteem (HaMIS) in de Lock Schedule getoond.

Inplanbron

De sluisplanning is gebaseerd op de gegevens (ETA en ETD-ligplaats) die scheepsagenten invoeren in het Port Community Systeem (PCS).

Voor de planning geldt dat de scheepsagent die als eerste een schip voor een bepaald tijdstip via het PCS aanmeldt de sluisreservering krijgt toegekend, mits dit in de planning past.

Tijschepen

Een uitzondering kan worden gemaakt bij de komst van zogenaamde tijschepen. Deze schepen hebben voorrang omdat zij voor de sluispassage afhankelijk zijn van de waterstand en de stroming. Bij een gelijktijdig gewenste schuttijd heeft een tijschip voorrang en schuift het andere schip door naar de eerstvolgende vrije plek in de planning.

Bevestiging

De sluisreservering voor een uitgaand schip moet door de scheepsagent definitief gemaakt worden. Dit wordt gedaan door het schip uiterlijk 6 uur voor de opgegeven vertrektijd (ETD-ligplaats) te bestellen. Niet definitief gemaakte sluisreserveringen vervallen.

Wijzigingen in ETA of ETD

Als de ETA of de ETD van een schip wijzigt, dan kan de reservering gewijzigd worden. Wijzigingen moeten door scheepsagenten via PCS worden doorgegeven.

Stuurt een schip/kapitein een afwijkende ETA aan zowel Port of Amsterdam als aan het agentschap? Dan verwerkt Port of Amsterdam deze update, tenzij de agent uit zichzelf anders bepaalt. Of tenzij het schip al de status ‘tot nader order buiten blijven (TNOBB)’ heeft.

Als er ruimte komt in de planning op een tijdstip dat eerder door een agent was gewenst, wordt de betreffende agent hierover geïnformeerd door de Divisie Havenmeester. De agent moet dan zelf zijn aanvraag voor de sluisplanning wijzigen in PCS.

ETD onbekend

Scheepsagenten wordt verzocht om het ETD-ligplaats veld in het PCS leeg te laten, zolang de ETD van de uitgaande reis nog onbekend of onnauwkeurig is.

Overige werkafspraken

De DSP werkwijze heeft een expliciete relatie met:

  • De vigerende ‘Samenschutregeling’ - onderdeel van CNB besluit nummer CNB/2013/138;
  • De vigerende ‘Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal’ - Basijn nummer CNB/2011/33;
  • Tijpoortregeling IJgeul - maart 2016;
  • De vigerende ‘Regeling Scheepsbewegingen’. De DSP-werkafspraken - voor zover afwijkend aan de vigerende regeling – worden via commissie scheepsbewegingen vastgelegd in de regeling.

De vastgestelde DSP werkafspraken vind je onderaan deze pagina als PDF.

Beschikbaarheid slepers en loodsen

Informatie over de beschikbaarheid van slepers en over de loodsdienststatus worden geleverd door onze partners: Port Towage Amsterdam en de Regionale Loodsencorporatie. De beschikbaarheidsindicators worden als verticale lijnen rechts naast de sluisplanning getoond en zijn als volgt opgebouwd:

  • Beschikbaarheid slepers: Normaal, Beperkt of Laag (resp. Groen, Geel, Rood)
  • Loodsdienst status: Normaal, Stormbeloodsing klein, Stormbeloodsing alles (resp. Groen, Geel, Oranje).

Disclaimer

De Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam (namens directeur CNB) heeft in alle gevallen de beslissende stem over de sluisplanning.

Foutmeldingen

Technische problemen met deze website kun je melden aan de VTS Coördinator. Deze neemt contact op met de DHM Beheerder Nautische Informatiesystemen.

Voor vragen over de sluisplanning kun je contact opnemen met de VTS Coördinator.

Telefoon: 020 5234600, optie 1.