Werkzaamheden Sextantweg

Werkzaamheden onderstation Sextantweg

Komende periode vinden er diverse werkzaamheden plaats aan de Sextantweg. Hier wordt een onderstation gerealiseerd door Liander.

Het onderstation is nodig om het gebied van voldoende elektra te voorzien. Op het plot stonden nog woningen, die tot voor kort door brandweerkorpsen werden gebruikt voor oefeningen. Deze woningen worden momenteel gesloopt. Naast de sloop van deze woningen, worden ook de bomen langs de weg verwijdert. Om het groene karakter van de omgeving te behouden, komt er nieuw groen aan de overzijde van de Sextantweg.

Overlast en bereikbaarheid

De Sextantweg blijft bereikbaar voor al het verkeer. Wel kan er beperkte overlast onderstaan door bouwverkeer en werkzaamheden.

Planning

  • 6 februari: start sloop van woningen
  • 13 februari: start verwijderen groen
  • 1 maart: terrein wordt bouwrijp gemaakt
  • 1 mei: start bouw onderstation

De voorbereidende werkzaamheden tot het bouwrijp opleveren van het perceel worden in opdracht van Port of Amsterdam uitgevoerd. De daadwerkelijke bouw van het onderstation is in opdracht van Qirion.