Werkzaamheden Heliport Hornweg

Voordat de verplaatsing van de traumaheli van VUMC naar de Heliport aan de Hornweg te Amsterdam gaat plaatsvinden, moeten er een aantal aanpassingen aan de helicopter opstijg- en landplaats worden gemaakt.

Heliport Hornweg
Situatie Heliport Hornweg te Amsterdam

Er moet een extra toegangsweg komen en een waterberging. Hiervoor wordt grondwerk uitgevoerd. Helaas blijkt het terrein van de heliport een van de groeiplaatsen te zijn van de invasieve exoot Japanse duizendknoop. De ontgraven grond wordt dan ook ingepakt en behandeld om de Japanse duizendknoop uit te roeien. Daarna zal de grond pas worden afgevoerd. Om het grondwerk en het bestrijden van de duizendknoop mogelijk te maken moeten er 10 bomen worden gekapt. Dit zal vanaf 24 maart worden uitgevoerd.

Er wordt verder geen bijzondere hinder van de werkzaamheden verwacht.