Cacao

“We willen en móeten bijdragen aan verduurzaming van de keten”

Als Amsterdamse haven zijn we een schakel in internationale handelsketens. Zoals de cacaoketen, een belangrijke keten voor de Amsterdamse haven. Mark Hoolwerf, Deputy Director bij Port of Amsterdam International, deelt kennis met havens die meer aan het begin van die keten zitten. In Ivoorkust bijvoorbeeld.

Hoe draagt de Amsterdamse haven bij aan een verantwoordelijke keten?

“Vanuit Port of Amsterdam International dragen wij hier op verschillende vlakken aan bij. Ten eerste richten we ons op ontwikkelprojecten in de cacao. Vooral in Ivoorkust, omdat dit het belangrijkste productieland is. Dit doen we samen met de Nederlandse overheid en lokale havenautoriteiten. Daarnaast faciliteren we het cacaocluster in Amsterdam-Zaanstad en verbinden we hen met Ghana en Ivoorkust. De cacaomissie van 2019 is daarvan een goed voorbeeld. Met deze missie zijn we met een delegatie uit de cacaoregio Amsterdam-Zaanstad, bestaande uit bedrijven, NGO’s, overheden, kennisinstellingen en banken, afgereisd naar Ghana en Ivoorkust, om mogelijkheden voor samenwerking te bespreken en de community daar in contact te brengen met partners van hier."

Dus Port of Amsterdam International neemt een actieve rol in het stimuleren van verantwoorde ketens?

“We willen een actieve bijdrage leveren in plaats van passieve actor te zijn. Wij zijn een integraal onderdeel van de keten, dus we willen graag bijdragen aan het verduurzamen van de héle keten. Uitgangspunt is dat we niet alleen verantwoordelijk zijn voor wat er hier in Amsterdam gebeurt, maar ook samen met partners als klanten, NGO’s en overheden bij kunnen dragen aan de duurzame ontwikkeling van de keten in zijn geheel. Ook als we weten dat onze invloed daar vanzelfsprekend kleiner is dan in onze thuishaven.”

Wat vind je tot nu toe het mooiste resultaat?

“Persoonlijk ben ik trots op ons samenwerkingsverband met de haven van San Pedro in Ivoorkust. Samen hebben we duurzaamheidskansen geïdentificeerd met een in Amsterdam ontwikkeld en door ons gebruikt model. Dat model kent drie niveaus: de eigen organisatie, het beheergebied en de keten. Met dit model heeft de haven van San Pedro zijn eigen duurzaamheidsprogramma kunnen ontwikkelen. Dat is heel erg gewaardeerd en heeft ook geleid tot andere projecten. De Ivoriaanse minister van Transport wil niet alleen logistieke, maar ook duurzaamheidsvraagstukken aanpakken. Mede daarom zijn we gevraagd om een masterplan te ontwikkelen voor Abidjan, een andere grote haven in Ivoorkust.”

Waar liepen jullie tegenaan bij het San Pedro-project?

“Het dilemma tussen commerciële en duurzaamheidsbelangen. Een concreet voorbeeld is dat West-Afrikaanse havens onderling net zo concurreren als hier. De vraag die dan ook iedere keer weer op tafel kwam was: ‘Als wij meer eisen gaan stellen, gaat de business naar de buurlanden. Dus als wij meer van onze klanten gaan vragen, raken wij ze dan niet kwijt?’ Onze reactie daarop is dat dit een valide punt is, maar dat het vooral ook kansen oplevert. Er gaat misschien ergens een deur dicht, maar er gaan ook andere deuren open. Bedrijven willen graag samenwerken met havens die aandacht hebben voor duurzaamheid.”

Wat was voor jullie een belangrijk aandachtspunt in dit project?

“Waar wij in Amsterdam goed in zijn, mede ingegeven door onze progressieve gemeenteraad, is dat we ook actief met stakeholders buiten de haven en regio praten. Dat perspectief om buiten je eigen grenzen te kijken, vormt de basis voor een duurzaamheidsbeleid. Je moet de discussie reduceren naar gedeelde belangen, in plaats van alleen maar te kijken naar: ‘ik wil A en jij wil B’. We moeten naar gezamenlijke belangen kijken en van daaruit bouwen naar een oplossing. Dat is ook de fundering geweest voor het project in San Pedro.”

En wat voor een chocolade eet je zelf?

“Ik koop verantwoorde chocolade, de Single Origin repen. Dat is fantastisch, want ik weet precies van welke plantage de bonen komen. Die repen zijn gemaakt door producenten zoals The Chocolate Makers in onze haven, die begaan zijn met de boeren én zich bekommeren om het milieu. Je betaalt misschien wat meer voor de chocolade, maar dat is logisch. Je koopt namelijk iets wat niet ten koste gaat van de boer en het milieu.”

Waar ben je het meest trots op?

“Hoeveel waarde wij hechten aan duurzaamheid. Wij lopen voorop. Ik ben trots op de ambities die we hebben vastgelegd in onze strategie, op verschillende niveaus. We gaan een nieuwe fase in de evolutie van de haven in. De Nederlandse zeehavens zijn een voorbeeld door de soft power die zij inzetten, ook buiten de grenzen van de eigen haven. Wij zetten echt nieuwe stappen door zo actief te zijn met onze ambities op duurzaamheid en ketenverantwoordelijkheid.”