Walstroom voor zeeschepen

Walstroom voor zeeschepen in Amsterdamse haven

De haven duurzamer maken doen we samen. Daarom kijken we met onze klanten en partners naar verschillende mogelijkheden. Op 8 en 9 februari vond de eerste test plaats met walstroom voor zeeschepen.

Rederij Wilson meerde aan met schip Wilson Goole bij de Waterland Terminal van VCK Logistics. Via de batterij van SKOON ontving het schip stroom.

Test met batterij

De test met de batterij is weer een verdere stap richting het verduurzamen van de zeevaart. De batterij kan overal in Amsterdam groene energie leveren en is dan gevuld met lokale windenergie van het Windpark Ruigoord of met energie uit biomassa van AEB. Hiermee is het in staat om voor 630 kWh aan stroom te leveren. Dit komt neer op tenminste twaalf uur aan energie voor walstroom. Of twee maanden voor een tweepersoonshuishouden.

De test laat ziet dat het mogelijk is om grote schepen met regelmaat van energie te voorzien met een batterij. Op locaties met een kleine netaansluiting kan er voor langere periodes tot 550 kW aan piekvermogen geleverd worden. Dit is recentelijk ook gedaan in samenwerking met het Shared Energy Platform (SEP). SEP is een initiatief van Port of Amsterdam om het beschikbare vermogen in het elektriciteitsnet te vergroten.

Aanpassingen aan schepen voor walstroom

Een zeeschip kan niet zomaar worden aangesloten op walstroom. Hiervoor zijn bepaalde aanpassingen nodig aan de schepen. Wilson Eurocarriers vaart wekelijks naar Amsterdam en heeft al voor 80 van de 126 schepen aanpassingen gedaan. Robert Bravenboer, Directeur bij Wilson Agency: “Wij vinden het belangrijk dat we de mogelijkheden voor walstroom optimaal gaan benutten. Hopelijk wordt dit straks de standaard in alle havens. Wij geloven erin dat de verduurzaming van havens snel zal gaan en dragen graag ons steentje bij. We zijn erg blij dat we deze pilot in Amsterdam hebben kunnen doen’’.

Innovatie en duurzaamheid bij de terminals

Ook VCK is enthousiast over de pilot. Peter Loonen, Directeur bij VCK Groep: “Wij hechten grote waarde aan innovatie en duurzaamheid. De test met de batterij is hier een mooi concreet voorbeeld van. Het is voor ons belangrijk dat we blijven investeren in de toekomst. Zodat we meer van dit soort schepen op een duurzame manier van energie kunnen voorzien.’’

Verder verduurzamen van de haven

Schone scheepvaart is een belangrijk speerpunt in de strategie 2021 – 2025 van Port of Amsterdam. Eén van deze concrete voorbeelden hoe we daaraan werken is het aanbieden van walstroom op locaties binnen de ring. Voor binnenvaart en riviercruiseschepen is het al mogelijk. Dit willen we nu verder uitbreiden voor zeeschepen bij de verschillende terminals.