Voorzitter Raad van Commissarissen verlaat havenbedrijf

Nieuwsbericht
01-02-2021

Koos van der Steenhoven stapt op als voorzitter van de Raad van Commissarissen Port of Amsterdam.

Van der Steenhoven was als commissaris sinds 1 augustus 2016 verbonden aan Port of Amsterdam. Met veel plezier en betrokkenheid heeft Van der Steenhoven vierenhalf jaar leidinggegeven aan de RvC van het havenbedrijf. Hij heeft tot zijn vertrek besloten op basis van een persoonlijke afweging.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, is Koos van der Steenhoven zeer erkentelijk voor zijn belangrijke rol bij het havenbedrijf. ‘Koos was zeer betrokken bij ons bedrijf, de medewerkers en alle ontwikkelingen in de haven. Zo heeft hij actief meegedacht over de koers van ons bedrijf en de haven. Wij gaan hem missen in zijn rol als voorzitter.’