‘Voorjaar 2025 moet onze energiehaven klaar zijn’

Door John Versleijen, Nieuwsblad Transport. Na de samenwerking op cruise-gebied hebben de havendirecteuren Koen Overtoom (Amsterdam) en Peter van de Meerakker (IJmuiden) elkaar gevonden bij de ontwikkeling van de oude Averijhaven tot een offshore-haven voor windparken.

Daarvoor is recent een consortium opgezet tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en de twee havenbedrijven. ‘Een geweldige opsteker voor ons.’

Wanneer kunnen de eerste schepen straks aanleggen in de nieuwe haven?

Van de Meerakker: ‘Er moet nog veel gebeuren. Wij mikken dan ook op een opleverdatum begin 2025. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar de markt toe optimistisch te roepen eind 2023 of begin 2024, maar wij kiezen voor zekerheid. 2025 is een harde datum, waarop de windmolenbouwers kunnen rekenen. Partijen die in 2024 een windpark aanleggen, behoeven zich dan ook nog niet rijk te rekenen aan onze nieuwe energiehaven.’

De Rijksoverheid investeert rond de 60 miljoen euro in het project. Wat steken de havenbedrijven, Velsen en Noord-Holland in de ontwikkeling van offshore-haven?

Overtoom: ‘Dat ligt een beetje gevoelig, omdat wij straks nog met het oog op de ontwikkeling van het terrein nog contracten met aannemers moeten afsluiten. Wij hebben wel natuurlijk een business case gemaakt, maar daar zitten ook nog een aantal variabele factoren in met het oog op de bouw. We kunnen er dan ook nog niets over zeggen.’

Een bandbreedte wellicht?

(Gelach) Van de Meerakker: ‘Nee, je weet hoe dat gaat. Dan zijn er toch weer marktpartijen die prijzen willen weten. Verder is het in de tijd nog best ver weg.’

Toch zeker miljoenen?

Van de Meerakker: ‘Laten we het daar voorlopig maar op houden.’

De Averijhaven is eigendom van de Rijksoverheid. Nemen jullie het terrein van ruim tien hectare over of is er een andere manier bedacht?

Overtoom: ‘Kopen was nooit een optie. Wij nemen het gebied als consortium voor een periode van vijftig jaar in erfpacht.’

Hoe staat het met de 5 hectare die het nabijgelegen staalbedrijf Tata Steel afstaat aan de offshorehaven?

Van de Meerakker: ‘Dat huren wij voor een periode van 20 jaar. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het wegennet van Tata Steel.’

Bekijk het hele interview op Nieuwsblad Transport.