Het bord van Bureau Voorlichting Binnenvaart wordt onthuld

Vervoer over water, natuurlijk beter

Donderdag werd het bord ‘Vervoer over water, natuurlijk beter’ onthuld.

Donderdag 11 juni werd een bord van Bureau Voorlichting Binnenvaart onthuld door Cees de Baare, beleidsmedewerker Divisie Havenmeester bij Port of Amsterdam en Andries de Weerd, secretaris BLN/Koninklijke Schuttevaer Amsterdam.

Het bord is te vinden op steiger 14 en is onderdeel van een campagne om mensen te informeren over de voordelen van de binnenvaart.

Onder het motto: ‘Vervoer over water, natuurlijk beter’, wordt de lezer en kijker geïnformeerd over de vaarwegen door Europa die een lengte van ruim 25.000 kilometer kennen, verschillende typen binnenvaartschepen en het leven aan boord.

Onder het kopje Puur natuur staat dat de binnenvaart een van nature milieubewust transportmiddel is, doordat het gebruikmaakt van de toch al aanwezige vaarwegen. Hierdoor heeft vervoer over water de minste invloed op de leefomgeving.

Binnenvaartschepen hebben een laag energieverbruik. Dit heeft twee voordelen: minder uitstoot van het broeikasgas CO2, en minder verbruik van diesel.