Vaarwegen beter benutten door goederenvervoer over water te stimuleren

Samen met verschillende partijen uit regio Utrecht hebben we de intentieovereenkomst ‘Goederenvervoer over Water Provincie Utrecht’ ondertekend.

Het doel van de overeenkomst is de Utrechtse leefomgeving schoner krijgen en bestaande vaarwegen beter benutten door goederenvervoer over water te stimuleren.

In de Amsterdamse haven zetten wij ons, onder andere met Amsterdam Vaart!, in voor vervoer over het water. Tijdens de tweejarige verkenning voorafgaand aan de ondertekening hebben we onze kennis uit het Amsterdamse project gedeeld. Uit deze verkenning bleek dat ook in regio Utrecht veel kansen liggen voor vervoer over water van (zware) materialen. Omdat het belang van duurzaam goederenvervoer verder reikt dan de regio Amsterdam, dragen wij ook de komende jaren bij aan de samenwerking door onze ervaringen te delen. Naast publieke organisaties en gemeenten, zijn diverse bedrijven en kennisorganisaties aangesloten.

Amsterdam Vaart

Met Amsterdam Vaart! stimuleren we (elektrisch) vervoer van bouwlogistiek over water, om zo de uitstoot en het aantal vervoersbewegingen in de Amsterdamse binnenstad te verminderen. In plaats van met grote vachtwagens die over zwakke kades en bruggen moeten rijden, focussen we op het benutten van het water om materialen en goederen te vervoeren. Zo wordt de binnenstad schoner en beter bereikbaar. In de Amsterdamse haven zijn diverse hubs te vinden waar bouwmaterialen worden verzameld, waarna ze over het water hun weg vervolgen naar bouwlocaties in de stad. Daarnaast zijn er diverse innovatieve partijen die slimme oplossingen bedenken om vervoer over water makkelijker te maken. Denk aan Zoev City of Gebr. van ’T Hek, die in werken op het water zijn gespecialiseerd.

Duurzaam goederenvervoer

Naast het vervoer van bouwmaterialen, biedt (elektrisch) goederenvervoer over water ook kansen voor horeca, afval en retail. Zo lopen er in Amsterdam nu diverse pilots om afval over water af te voeren. Steden worden voller en de bereikbaarheid staat onder druk. Vervoer over water draagt bij aan het klimaat, schone lucht en gezond stedelijk leven.