afmeerpalen boord boord overslag mercuriushaven

Tweede constructie voor boord-boord overslag in Mercuriushaven

07 September 2023

Vorig jaar is in de Mercuriushaven een vaste constructie op het water gebouwd voor boord-boordoverslag: overslag van een schip naar een ander schip. Voordat deze constructie er was, vond boord-boord overslag nog plaats met behulp van drijvende boeien, -kranen en weegtorens. Maar deze manier van overslag nam veel ruimte in beslag. Daarom hebben we de huidige boeienstellen vervangen door een vaste opstelling. En dit bevalt goed. Dit is de reden dat we de opdracht hebben gegeven om deze constructie ook in het zuidelijke deel van de Mercuriushaven te bouwen.

Met de nieuwe vaste opstelling wordt een zeeschip aan een vast remmingwerk afgemeerd, met aparte trospalen. Ook de drijvende kranen en weegtorens liggen aan dit remmingwerk. Schepen komen vervolgens langszij om beladen te worden. De zeeschepen, ieder tussen de circa 80 en 295 meter lang, liggen dan op dezelfde positie. Hierdoor kunnen ze elkaar makkelijker en veiliger passeren. Zo is er bijvoorbeeld geen verwaaiing van lading als er een stevige wind staat. En omdat de kranen en weegtorens zowel tijdens aankomst als vertrek van de zeeschepen aan het remmingwerk afgemeerd blijven, vinden er minder vervoersbewegingen plaats. Dit scheelt in emissie van uitlaatgassen en het draagt bij aan een kortere afhandelingstijd voor het lossen.

Tien grote afmeerpalen

Op dit moment zijn de tien grote afmeerpalen voor de constructie in de Mercuriushaven Zuid, met een lengte van 40 meter en gewicht van 70 ton, in productie in Duitsland (zie foto). Deze komen in de derde week van september per vrachtauto naar het Westerhoofd en daar gaan ze over naar werkpontons. De drijflichamen van de installatie komen begin oktober naar Amsterdam. De oplevering van de hele installatie vindt naar verwachting in november plaats.

Efficiënter in overslag

Na oplevering kunnen bij beide overslaginstallaties tegelijkertijd diverse coasters en bulkcarriers worden afgehandeld. Drijvende kranen kunnen eventueel blijven liggen, zodat de hele operatie flexibeler en sneller verloopt. Met deze tweede nieuwe installatie, worden we zo een stuk efficiënter in de overslag.

Het werk wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie, in het kader van het programma CEF.

Co funded by European Union