luchtfoto nieuwe zeesluis

Tevredenheid over communicatie en informatie weer gestegen

Elk half jaar onderzoekt Rijkswaterstaat de tevredenheid van omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen en geïnteresseerden over de informatie en communicatie van het project nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Afgelopen half jaar zijn de rapportcijfers voor Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ weer gestegen.

Het rapportcijfer van Rijkswaterstaat is gestegen van een 7,4 naar een 8,1. Aannemersconsortium OpenIJ scoort nu een 7,3. Dat was bij het vorige onderzoek in begin 2020 nog een 6,4. De top 3 communicatiemiddelen blijven Rijkswaterstaat.nl (59%), de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat (52%) en de regionale krant (30%).

Informatievoorziening bouw zeesluis

Mensen vinden dat ze best goed geïnformeerd zijn. Het percentage tevreden mensen stijgt van 62% naar 74% (was 62%). Sluisbewoners zijn met 80% het meest tevreden over de informatievoorziening. Van de mensen die minder dan 3 km van de het bouwterrein wonen, is 60% tevreden over de informatievoorziening. Er is ook ontevredenheid, die gaat over de duur en kosten van de bouw, de hinder voor het verkeer en de tegenvallers.

Vertrouw op de bouw

De houding over de effecten van de bouw van de zeesluis zijn iets positiever geworden. Ook het vertrouwen in de bouw is gestegen én volgens het onderzoek neemt ook de overlast voor omwonenden af.

Net zo tevreden als vóór 2017

De afgelopen jaren heeft de nieuwe zeesluis te maken gehad met verschillende tegenvallers en gebeurtenissen die het rapportcijfer negatief hebben beïnvloed. Positieve berichten over het afzinken van de deurkassen (2018 en 2019) en het plaatsen van de bovenrolwagen (2020) hebben het cijfer laten stijgen naar 8,1.

Hiermee is de tevredenheid over het project weer terug op het zelfde niveau als in 2017. Het is heel fijn te constateren dat uit de omgeving veel positieve reacties komen over de communicatie en informatievoorziening.