Cruiseschip bij Passenger Terminal Amsterdam

Subsidie om walstroom voor zeecruise te realiseren

In juli maakten we bekend dat de zeecruise in 2025 aan de walstroom gaat bij Cruise Port Amsterdam (CPA). Port of Amsterdam ontvangt hiervoor een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van maximaal vijf miljoen euro.

Met walstroom dragen we bij aan de energietransitie in de scheepvaart en helpen we Amsterdam te verduurzamen.

Schone scheepvaart

De vijf miljoen is een bijdrage om te zorgen we dat de ligplaatsen bij Cruise Port Amsterdam kunnen vergroenen. Het vermindert geluid omdat er geen generatoren draaien en het verbetert de luchtkwaliteit aan de kade door de afname van C02, fijnstof en stikstof uitstoot. De aanleg van walstroom is onderdeel van onze Visie Schone Scheepvaart. Hierin stippelen we de route uit om in 2050 de scheepvaart in de Amsterdamse haven emissievrij te krijgen.

Aanbesteding gepubliceerd

Deze week is de Europese aanbesteding met prékwalificatie gepubliceerd. We streven ernaar om medio oktober, na de selectiefase, de gunningsfase in te gaan met drie partijen. De aanbestedingsdocumenten zijn hier te vinden.

Vergunning

De planning is dat we dit najaar de vergunning aanvragen en in januari kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden.