Stad en havenbedrijven tekenen verhuisplan voor ICL naar HES-terrein

Stilliggend ontgassen binnenvaartschepen nu officieel mogelijk in Amsterdamse haven

Na twee jaar testen is het nu officieel mogelijk voor binnenvaartschepen om stilliggend te ontgassen in de Amsterdamse haven. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied publiceerde deze week de ontheffing die hiervoor nodig is. Door schepen niet varend, maar stilliggend te laten ontgassen, verkleint het de milieubelasting aanzienlijk. Met de dampverwerkingsinstallatie kunnen de dampen veilig en gecontroleerd worden verwerkt.

Milieuwinst

Bij varend ontgassen komen vluchtige organische stoffen (VOS) en geur in de buitenlucht, omdat de dampen onbehandeld worden uitgestoten. Dit is niet goed voor de luchtkwaliteit en kan ook tot geuroverlast leiden. Dat is met de komst van de mobiele ontgassingsinstallatie verleden tijd. Triple D, de aanbieder van deze installatie heeft haar installatie meerdere malen getest. Tijdens het testen werd gemeten hoe de installatie functioneert en hoeveel uitstoot er is van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Andre van der Werff, partner bij Triple D: “Het voorkomen van ongewenste VOS houdende emissies uit schepen kan nu worden waargemaakt. Wij kunnen met onze techniek als eerste partij ontgassingen uitvoeren in het Amsterdamse Havengebied waarmee volledig gecontroleerd de emissies worden voorkomen. Daarmee dragen we uiteindelijk bij aan een schonere lucht en leefomgeving.”

Eerste haven waar het mogelijk is om stilliggend te ontgassenAmsterdam is de eerste haven die het stilliggend ontgassen aanbiedt voor binnenvaarttankers. Hendrik-Jan Oost, Project Manager bij Port of Amsterdam “Port of Amsterdam spant zich al jaren in om veilig ontgassen mogelijk te maken. Dat er nu een ontheffing is, is een mooie eerste stap in het aanleggen van een ontgassingsinfrastructuur. Samen met de Provincie Noord-Holland en de OD NZKG hebben we het mogelijk gemaakt en daar zijn we trots op’’.

Openbare kadesHet ontgassen wordt mogelijk op twee locaties in de Amsterdamse haven. De zogeheten ‘Groene Kade’ in de Amerikahaven en de nieuwe openbare kade in de Aziëhaven.

Meer weten? Bekijk dan ook het bericht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.