Polder Westzaan en de Amsterdamse haven

Stikstofbanken voor de Amsterdamse haven

08 Juli 2021
Op 6 juli 2021 heeft de Provincie Noord-Holland een instellingsbesluit genomen voor de zogenaamde ‘stikstofbank’. Uit deze bank kunnen bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen stikstofruimte halen voor nieuwe ontwikkelingen.

De vergunningverlening voor bepaalde projecten wordt op deze manier weer van het slot gehaald, nadat deze sinds de PAS uitspraak van 29 mei 2019 op slot zat.

In eerste instantie bestaat de stikstofbank in Noord-Holland uit drie delen bestaan: 

  • Een provinciale doelenbank voor de woningbouw.  
  • Een provinciale doelenbank voor de Energietransitie, Circulaire Economie en Verduurzaming Industrie (doelenbank ECeVI).  
  • Een nationale microdepositiebank – om landelijk initiatieven met zeer beperkte stikstofdepositie weer mogelijk te maken. 

De nationale microdepositiebank zal voor veel ontwikkelingen in de haven afdoende zijn. De meeste logistieke ontwikkelingen stoten bijvoorbeeld maar beperkt stikstof uit, en de scheepvaart en binnenvaart zijn al vergund onder het vergunning van de nieuwe Zeesluis. 

Voor andere ontwikkelingen kan de doelenbank ECeVI soelaas bieden. Die bank focust specifiek op industriegebieden van provinciaal belang, waaronder Westpoort en HoogTij. Naast projecten in de Energietransitie en Circulaire Economie worden ook projecten voor de Verduurzaming van de Industrie onder bepaalde voorwaarde weer mogelijk gemaakt, waaronder bedrijfsverplaatsingen waarbij aanzienlijk verduurzaamd wordt. 

Naar verwachting zijn de stikstofbanken in het voorjaar van 2022 operationeel.

Lees hier wat er in het instellingsbesluit voor de stikstofbank ECeVI staat.


Port of Amsterdam zet zich actief in

 

Port of Amsterdam wil actief bijdragen aan het reduceren van stikstofemissies evenals het op gang brengen van economische activiteiten in het havengebied. Zodoende heeft Port of Amsterdam onder andere gepleit voor een stikstofbank voor Westpoort en HoogTij, om de vergunningverlening van het slot te krijgen.

Om hier verder uitleg over te geven organiseren we samen met de Provincie Noord-Holland op 17 september een informatiemiddag voor onze klanten. 

Op de website van Provincie Noord-Holland Natura 2000 & Stikstof  vind je uitgebreide informatie over het besluit dat is genomen over de stikstofbanken.