Snel actie nodig voor toekomstige infrastructuur

Nieuwsbericht
30-09-2020

Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, moet de overheid het voortouw nemen in het doorhakken van knopen voor de benodigde ondergrondse infrastructuur. Dat adviseert TNO aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.

windenergie

Port of Amsterdam ondersteunt de aanbeveling. ‘Ook het Noordzeekanaalgebied is gebaat bij snelle visievorming, vooral in het belang van de noodzakelijke ontwikkeling van de waterstofeconomie.’ 

In de vele recente studies en discussies over de toekomstige energie-infrastructuur ontbreekt volgens TNO een systeemvisie. Er is veel onduidelijkheid over besluitvorming, essentiële informatie wordt niet gedeeld en het staat allesbehalve vast welke partij welke risico’s moet nemen. En de tijd dringt. Daarom heeft de Commissie aan TNO gevraagd de knelpunten te inventariseren die het behalen van de klimaatdoelstellingen door de vijf grote industriële clusters in de weg staan. Ook Port of Amsterdam werkte mee aan de analyse.

Opschaling elektrolyse

Daaruit blijkt onder andere dat een flinke opschaling van elektrolyse nodig is, wil de inzet van groene waterstof effectief en rendabel zijn. Bij Port of Amsterdam geloven we in een belangrijke rol voor waterstof als energiedrager om klimaatdoelstellingen te behalen. Voor de haven is die opschaling van groot belang.

Eduard de Visser, director strategy & innovation bij Port of Amsterdam: ‘De dimensionering van de infrastructuren voor CO2 en waterstof zijn direct van elkaar afhankelijk. Hoewel de beslisprocessen en realisatie van elk van deze infrastructuren op zichzelf al complex zijn, is het voor het op gang brengen van de waterstofeconomie van groot belang dat die infrastructuren versneld en gelijktijdig worden aangelegd.’

Duidelijke visie op infrastructuur en systeemintegratie

Om met die infrastructuren aan de slag te kunnen gaan, is een duidelijke visie nodig. Eén van de aanbevelingen van TNO voor de overheid luidt daarom: ‘Ontwikkel een duidelijke visie op infrastructuur en systeemintegratie. Deze visie zorgt voor een integrale systeembenadering die in de plaats komt van de huidige incrementele (suboptimale) benadering op infrastructuur en is een belangrijke basis voor het maken van beleid en het nemen van beslissingen over energie-infrastructuren.’

Meer over deze en de andere aanbevelingen die zijn gedaan, lees je in het rapport van TNO.