Samenwerken om de sluisbedienaars en verkeersleiders op te leiden

Als Zeesluis IJmuiden straks klaar is voor gebruik, moeten er ook mensen zijn die de sluis kunnen bedienen. Mia Dröge is strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam. Met een team zorgt zij ervoor dat straks veilig met de sluis kan worden gewerkt.

Daar hoort ook de opleiding van de verkeersleiders en sluisbedienaars bij, die straks de sluis gaan bedienen. Mia ziet zichzelf als verbinder tussen verschillende partijen binnen en buiten Port of Amsterdam. Ze vertelt over haar rol en werkzaamheden.

Binnen Port of Amsterdam zijn de publieke taken, zoals afhandeling van het scheepvaartverkeer, belegd bij de Divisie Havenmeester. Divisie Havenmeester wordt uiteindelijk de gebruiker van de sluis. Het is de taak van de Havenmeester om het scheepvaartverkeer daar veilig, vlot en duurzaam af te handelen. Voor dit zover is, zijn al een hoop stappen doorlopen. Mia: ‘Bij de ingebruikname van de sluis komen veel voorbereidingen kijken. In het begin gaat het om veel papieren handelingen zoals het updaten van regelgeving en werkafspraken maken met Rijkswaterstaat. We moeten bijvoorbeeld een nieuwe samen-schut-regeling opstellen en Zeesluis IJmuiden moet worden ingebouwd in het digitale havensysteem. Hierdoor weten de klanten van de haven dat de sluis ook digitaal bestaat en kunnen ze laten weten wanneer schepen aankomen zodat een plek in de sluis kan worden gereserveerd.’

Gemeenschappelijk belang staat bovenaan

Om Zeesluis IJmuiden zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, werkt Mia met veel partijen samen. Onderling is inmiddels een goede band ontstaan. Mia: ‘We werken samen met verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat, OpenIJ en met nautische dienstverleners als de loodsen, vletterlieden en sleepdienst. Elke vier weken overleggen we met elkaar in een groot overleg. Tijdens dit overleg bespreken we de voortgang. We werken nu al zo lang samen, dat ik ook elke week wel even bel om te kijken hoe het loopt. De lijntjes zijn heel kort.’ De samenwerking gaat goed en alles is bespreekbaar vertelt Mia. Mia: ‘Ondanks de fysieke drempel van het thuiswerken, bereiken we elkaar makkelijk. Ik durf kritische vragen te stellen en problemen aan de orde te stellen. Ook de ongemakkelijke zaken zijn bespreekbaar. Ik kijk naar het gemeenschappelijke belang van alle partijen en hoe we samen een oplossing kunnen bedenken. Dat is een fijne basis om vanuit samen te werken.’

Gezamenlijk hetzelfde doel

De verschillende partijen hebben gezamenlijk hetzelfde doel: de sluis goed en veilig in gebruik nemen. De sluisbedienaars en verkeersleiders worden opgeleid om de nieuwe sluis te kunnen bedienen. Mia is hier druk mee bezig. Mia: ‘De focus ligt in dit traject op de sluisbedienaars. Zij zorgen er straks voor dat de sluis open en dicht gaat. Zij worden vooral getraind via e-learning met simulaties en een deel in de praktijk. De techniek van Zeesluis IJmuiden is heel anders dan de techniek van bijvoorbeeld de Noordersluis. Zeesluis IJmuiden is zo groot, dat vanaf het Sluis Operatie Centrum geen direct zicht is op de bewegende delen van de sluis. Daarom wordt gebruik gemaakt van camera’s. We spreken dan over de werkwijze bedienen op afstand. ‘De sluisbedienaars bedienen nu nog de andere sluizen in het complex en daar komt dus nu ook Zeesluis IJmuiden bij. Als alle sluisbedienaars de andere techniek onder de knie hebben, worden de verkeersleiders en ander nautisch personeel opgeleid. Zij krijgen ook een (korte) opleiding.

Oefenen met testscenario’s

Om te zorgen dat iedereen gereed is voor de opening, wordt dit najaar geoefend met de nieuwe zeesluis. Ook dat gaat samen met Rijkswaterstaat en OpenIJ. Mia meldt dat daarbij gebruik gemaakt wordt van echte schepen. Mia: ‘We testen dan samen met de sluisbedienaars, loodsen, sleepdienst en vletterlieden het schutproces in Zeesluis IJmuiden. Dat doen we met schepen van verschillende groottes. Daar zijn schepen bij die al van plan zijn om naar het Noordzeekanaalgebied te komen. Van te voren vragen we of deze schepen bereid zijn mee te doen aan de testen om door Zeesluis IJmuiden te schutten. Tijdens de testperiode worden de andere sluizen ook bediend. Daardoor hebben we een verhoogde inzet van het personeel. De testperiode is de finale toets voor alle samenwerkende partijen: de bouwer van de sluis, de beheerder van de sluis, Divisie Havenmeester als gebruiker van de sluis en de nautische dienstverleners die met de sluis moeten werken. Uiteindelijk moet Zeesluis IJmuiden voor iedereen veilig zijn en moeten we samen veilig kunnen werken.