RiverGuide: actuele ligplaatsbezetting terminals

Vanaf half december 2019 is het mogelijk voor beroepsschippers om de actuele bezetting van de ligplaatsen in de Amsterdamse havens in te zien. In de RiverGuide app, een digitale routeplanner voor de binnenvaart, wordt de bezetting getoond op basis van geanonimiseerde AIS-gegevens.

In de RiverGuide app wordt de bezetting getoond op basis van geanonimiseerde AIS-gegevens. Als de schipper op een ligplaats klikt dan wordt in een kader de totale grootte van de ligplaats aangegeven. Met hierbij de lengte en breedte per afgemeerd schip.

Ondersteuning in de routeplanning

De weergave van de ligplaatsbezetting ondersteunt de schipper in de reisuitvoering. Hij kan hiermee snel zien of er voldoende ruimte is om door te varen naar de terminal en af te meren, of dat hij tijdelijk een wachtplaats moet zoeken. De auto-afzetplaatsen, de drinkwaterpunten en de afval-afgiftepunten zijn ook terug te vinden in de app.

Met de aanvullende functionaliteit van de ligplaatsen proberen we de beroepsvaart die van RiverGuide gebruik maakt, nog beter te ondersteunen in de uitvoer van de reis en daarmee ook de logistieke keten verder te optimaliseren. Op dit moment heeft RiverGuide ongeveer 1500 gebruikers.

Pilot ‘verminderen marifoonverkeer’

Naast de actuele ligplaatsbezetting is deze week ook gestart met de pilot ‘verminderen marifoonverkeer’. De pilot heeft als doel om actuele verkeersinformatie automatisch en digitaal aan de binnenvaartschipper aan te bieden door middel van een pushbericht.

Port of Amsterdam wil daarmee extra ondersteuning geven aan de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer op die plekken waar afwijkende gebeurtenissen zich afspelen en aangepast vaargedrag gewenst is.

Voor de komende periode gaan we de pilot monitoren en feedback verzamelen. Alle beroepsvaart ontvangt de notificaties, maar een zevental schippers doet actief mee en hun bevindingen nemen we, naast die van de verkeersleiders mee in de evaluatie. Als de pilot van voldoende toegevoegde waarde blijkt, onderzoeken of we deze nieuwe manier van werken kunnen integreren in de dagelijkse werkzaamheden van de operatie.

Bekijk ook de vlog die Liana Engibarjan maakte over de RiverGuide app.