waterstofnetwerk

Reactiemogelijkheid waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Vandaag begint een nieuwe periode waarin kan worden gereageerd op de plannen voor een waterstofnetwerk in het Noorzeekanaalgebied. Het gaat deze keer om reacties op het Voorkeursalternatief en de onderzoeksresultaten. Hierin wordt aangegeven waar de buisleidingen van het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied komen te liggen.

Deze voorkeur is bepaald op basis van de uitkomsten van onderzoeken naar effecten van de verschillende tracés op milieu, leefomgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Je kunt t/m 30 mei je reactie indienen.

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Hynetwork, een dochteronderneming van Gasunie, gaat in opdracht van het Rijk een waterstofnetwerk aanleggen in het Noordzeekanaalgebied. Het doel hiervan is dat de industrie in de toekomst op een energiebron over kan stappen die beter is voor klimaat en milieu. Dat netwerk bestaat uit buisleidingen voor het vervoer van waterstof. Het is onderdeel van een landelijk netwerk dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar en met het buitenland verbindt. Het uitgangspunt voor dit netwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

Het gekozen tracé

Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied loopt van het industriegebied in IJmond tot en met Westpoort in de Amsterdamse haven. Voor het Amsterdamse havengebied is nu een voorkeur voor het noordelijke tracé boven de zuidelijke variant. Voor zowel het deel in IJmond (deelgebied I) als in Westpoort (deelgebied III) is het niet mogelijk om bestaande aardgasleidingen te hergebruiken. Hier is dus een nieuwe leiding nodig. Daartussen kan een bestaande aardgasleiding wel beschikbaar worden gemaakt voor het vervoer van waterstof. Deze leiding verbindt de nieuwe delen met elkaar en zorgt voor de aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk.

waterstofnetwerk

 

Informatiebijeenkomsten

Heb je vragen, wil je meer weten of wil je reageren? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten. Voor het deel van het tracé dat door het Amsterdamse havengebied loopt, is er een informatiebijeenkomst op:

Donderdag 16 mei van 16:00 tot 18:00 uur, Nautisch Coördinatie Centrum, Capriweg 34, Amsterdam

Voor andere delen van het Noordzeekanaalgebied zijn er bijeenkomsten op:

  • Maandag 13 mei van 19:00 tot 21:00 uur, Kennemer Theater in Beverwijk
  • Dinsdag 14 mei van 19:00 tot 21:00 uur, kantine van FC Velsenoord
  • Woensdag 15 mei van 19:00 tot 21:00 uur, kantine van SV Spaarnwoude

Meer informatie is ook te vinden op: www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied