MemorandumOfUnderstandingPoAPortofCork

Port of Amsterdam tekent Memorandum of Understanding met Ierse bedrijf EIH2 en Port of Cork

Vandaag heeft Port of Amsterdam een Memorandum of Understanding getekend met Ierland’s eerste groene waterstof bedrijf, EIH2, en Port of Cork.

Deze samenwerking is gericht op het creëren van een importketen naar de haven van Amsterdam voor in Ierland geproduceerde groene waterstof. Ierland heeft veel potentie voor de productie van offshore windenergie.

Eerder dit jaar heeft de Ierse overheid een additionele twee gigawatt aan offshore wind capaciteit aangewezen voor de productie van groene waterstof. Deze groene waterstof kan vervolgens naar de haven van Amsterdam worden geëxporteerd en daarvandaan verder worden getransporteerd naar andere bestemmingen in Europa.

Stimuleren en faciliteren van groene waterstofketen

Port of Amsterdam wil de import van groene waterstof stimuleren en faciliteren. Samen met EIH2 en Port of Cork kijken we naar de mogelijkheden om een importketen tussen Ierland en de haven van Amsterdam te ontwikkelen. Bovendien gaan we met deze partijen samenwerken om additionele, commerciële partners te vinden die een cruciale rol zullen spelen in deze realisatie.

Dit partnerschap onderstreept onze sterke relatie met Ierland en de inzet op Europees niveau om het eerste Net Zero continent te worden. Ierland en Nederland hebben een sterke en historische (handels)relatie, en beide landen zien de ontwikkeling van productiecapaciteit en internationale distributie van groene waterstof als een strategische prioriteit.

Het Memorandum werd getekend tijdens een grote offshore wind en waterstof missie, georganiseerd door de Nederlandse overheid in samenwerking met Holland Home of Wind Energy. Het doel van deze missie is het vergroten van de samenwerking tussen Nederland en Ierland op het gebied van de energietransitie.

Europa net Zero continent

Pearse Flynn, oprichter van EIH2, gaf aan: “Ons doel bij EIH2 is om zowel Ierland als Europa te helpen bij de realisatie van hun ambitieuze energiedoelen. Het recent RePowerEU plan verviervoudigt de rol van groene waterstof in Europa. Dit vond zijn weergave in Ierland’s recent koolstofbudgetten, met een additionele twee gigawatt aan offshore wind capaciteit, specifiek voor de productie van groene waterstof. Dit partnerschap is de start van een supply chain voor groene waterstof vanuit Ierland, waar veel wind is, maar niet veel vraag naar waterstof, naar Europa, waar de situatie gespiegeld is.”

Conor Mowlds, Chief Commercial Officer van Port of Cork Company: “Bij Port of Cork Company, zien wij grote kansen voor de haven van Cork om een hub te worden voor hernieuwbare energie, wat ten goede zal komen aan het milieu, lokale bedrijven en wat zal leiden tot werkgelegenheid in de regio. Wij willen onze faciliteiten op deze strategische locatie gebruiken, in samenwerking met gelijkgestemde partners, om de ontwikkeling van kansen in hernieuwbare energie te ondersteunen.

Gert-Jan Nieuwenhuizen, Directeur Business Development Cargo van Port of Amsterdam: “Port of Amsterdam is erg blij met het ondertekenen van deze MoU met zulke waardevolle partners. Het onderstreept zowel de sterke banden tussen Ierland en onze haven en het toenemende belang van groene waterstof. Onze prioriteiten zijn het toegankelijk maken van groene waterstof voor de industriële clusters in de Metropoolregio Amsterdam en het dienen als toegangspunt voor het Europese achterland, inclusief regio’s met potentieel hoge vraag in Duitsland. De ontwikkelingen in het zuiden van Ierland en de technische bekwaamheid van Ierse partijen, betekent dat dit land goed gepositioneerd is om deze nieuwe energiebron in de toekomst te exporteren. De haven van Amsterdam biedt toegang tot marktvraag voor Ierse groene waterstof, zowel in onze eigen haven, als in de rest van Europa.”

De tekenceremonie vond plaats in het bijzijn van de Ierse staatssecretaris Ossian Smyth (verantwoordelijk voor Overheidsaanbestedingen, eGovernment en Circulaire Economie) en de Nederlandse minister voor Klimaat en Energiebeleid, Rob Jetten, beiden als officiële getuigen.