oranjesluizen amsterdam

Oranjesluizencomplex Amsterdam gestremd door hoog waterpeil Markermeer (update)

04 Januari 2024

Persbericht van Rijkswaterstaat

Het Oranjesluizencomplex bij Amsterdam is sinds woensdagavond 19:00 uur gestremd in verband met het waterpeil in het Markermeer. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis blijven hierdoor naar verwachting tot en met woensdag 10 januari buiten bedrijf.

Hoog waterpeil

Het schutten van schepen via de Oranjesluizen is sinds woensdagavond (3 januari) niet mogelijk omdat het waterpeil bij het sluizencomplex inmiddels hoger is dan +0,30 NAP. De sluizen en sluisdeuren, die onderdeel uitmaken van de primaire waterkering, kunnen hierdoor niet veilig geopend worden.

Wachtende schepen

Deze stremming van de Oranjesluizen heeft alleen gevolgen voor de scheepvaart, met name de beroepsbinnenvaart. Schippers worden geïnformeerd via de actuele scheepvaartberichtgeving en via vaarweginformatie.nl. Vanmiddag (vrijdag 5 januari) om 16:00 uur lagen in totaal zo’n 60 binnenvaartschepen te wachten bij de Oranjesluizen.

Omvaarroute via de IJssel

Beroepsschippers die aan de westzijde (Amsterdam) van de sluis liggen kunnen omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Neder-Rijn of de Waal richting Arnhem en dan via de IJssel naar Kampen. Schippers aan de oostzijde van de sluis (Buiten-IJ) kunnen deze route in tegenovergestelde richting volgen. Deze route is geschikt voor schepen tot 110 meter en niet breder dan 11,45 meter. Vanwege de hoge waterstand moet er rekening gehouden worden met de beperkte doorvaarhoogte bij de spoorbrug in Deventer.

Omvaarroute via de Zaan en Noordhollandsch Kanaal, Nieuwe Diep, Kornwerderzand

Optie voor schepen korter dan 85 meter is de vaarroute Zaandam-Den Helder-Kornwerderzand via het Noordhollandsch Kanaal. Scheepvaart dient op deze route rekening te houden met de beperkte doorvaarthoogte bij de Coenbrug.

Voor operationele vragen is onze Divisie Havenmeester 24/7 bereikbaar via +31 (0)20 5234600.