kunstwerk

Ontwikkeling groots kunstwerk om de stad en haven te verbinden

De gemeente Amsterdam (gebiedsteam Sloterdijk) en Port of Amsterdam hebben een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw kunstwerk bij de A5.

Dit kunstwerk gaat het verhaal vertellen van de ontmoeting tussen stad en haven en wordt geplaatst bij de entree van de haven, en dus ook de entree van Amsterdam.

Als basis voor het kunstwerk is gekozen voor een vissersboot van 15 meter. Dit scheepje heeft jaren naast Prodock gelegen, op de kant bij de Moezelhaven. Maar nu is het tijd voor een nieuwe bestemming: bij de rotonde Seineweg/Basisweg, bij de A5.

De prijsvraag

De vraag aan de kunstenaars was om een ter beschikking gestelde boot door Port of Amsterdam te gebruiken als ‘canvas’ en onderdeel te maken van het uiteindelijke kunstwerk. Verder moest het werk de functie van een herkenningspunt hebben en een breed publiek aanspreken. Andere voorwaarden waren dat het zeggingskracht heeft en oorspronkelijk is. Bovendien moet het kunstwerk een verhaal vertellen van de ontmoeting tussen stad en haven en mag het gezien worden als de entree van Amsterdam. Aan de prijsvraag hebben vijftien kunstenaars meegedaan, waar uiteindelijk Hans van Bentem als winnaar uit de bus kwam. Hans maakt kunst die zowel figuratief als autonoom is. Met het kunstwerk dat van Bentem heeft bedacht, krijgt de haven een opvallende nieuwe entree.

Het ontwerp

Het ontwerp van Hans van Bentem is, omschreven in zijn eigen woorden: “Een ode aan de maritieme historie van Amsterdam en tegelijkertijd een verwijzing naar nieuwe ‘horizonten’. Het schip draagt een bijzondere lading die lijkt te reiken tot aan de grenzen van het mogelijke. Je kunt je afvragen waar al die objecten en figuren vandaan komen en waar ze naartoe gaan.’’ Hiermee schept de kunstenaar een beeld dat tot ieders verbeelding spreekt en waar we allemaal ons eigen verhaal op los kunnen laten.

Planning

Het kunstwerk wordt op dit moment dor Hans gemaakt bij het bedrijf Smalo. De verwachting is dat het begin juli op zijn bestemming wordt geplaatst. De ondernemers in de buurt worden hier tegen die tijd over geïnformeerd. Houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor meer updates over de ontwikkeling van het kunstwerk.