Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in september en oktober?

Nieuwsbericht
08-09-2020

De komende maanden gaan de werkzaamheden aan de nieuwe zeesluis onverminderd door. Er wordt gewerkt aan het onderhoudsdok van de deurkas van het binnenhoofd (nummer 1 op de foto) en de voorbereidingen voor de loswal Zuidersluiseiland (nummer 2 op de foto) gaan van start.

Update nieuwe zeesluis
Foto: Topview Luchtfotografie

Verder wordt er gewerkt aan de weginrichting aan de noordzijde (nummer 3 op de foto).

Onderhoudsdok binnenhoofd

Het onderhoudsdok binnenhoofd (nummer 1 op de foto) is het gedeelte van de deurkas van het binnenhoofd (kanaalzijde) waar de reservedeur wordt geplaatst. De komende maanden wordt gewerkt aan de afbouw van de wanden en de vloer van dit onderdeel van de deurkas. Als de wanden en vloer klaar zijn, vindt de verdere afbouw van dit onderhoudsdok plaats.

Loswal Zuidersluiseiland

OpenIJ gaat de komende periode starten met de werkzaamheden voor een nieuwe loswal op het Zuidersluiseiland aansluitend aan de loods van Fa. Heida (nummer 2 op de foto). Het eiland wordt uitgebreid en voorzien van deze nieuwe loswal, die mede zal worden ingezet als auto-afzetsteiger. De keerlus op het oostelijk deel van het Zuidersluiseiland blijft behouden. In september 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden en het inrichten van het bouwterrein.

Weginrichting noordzijde

Voor de weginrichting aan de noordzijde van de nieuwe sluis, op het zuidersluisplateau van de Noordersluis, wordt de komende periode de wegrichting gerealiseerd (nummer 3 op de foto). Om het mogelijk te maken om hier de nieuwe wegaansluiting te maken, worden obstakels op het zuidersluisplateau verwijderd. Voordat dit kan plaatsvinden, wordt het hekwerk omgezet.