Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in november en december?

Nieuwsbericht
09-11-2020

In november en december is er gewerkt aan de bodem van de sluiskolk (nummer 1 op de foto) en de toekomstige brug over de deurkas van het binnenhoofd (nummer 2 op de foto).

Dronebeelden van de nieuwe zeesluis waarop je de werkzaamheden ziet
Foto: Topview Luchtfotografie

Ook wordt de betoncentrale ontmanteld (nummer 3 op de foto), de tijdelijke hoogwaterkering verwijderd (nummer 4 op de foto) en de westelijke landtong ontgraven (nummer 5 op de foto).

Aanbrengen onderwaterbeton sluiskolk

Voor de vloer van de sluiskolk (nummer 1 op de foto) is eerst grind op de gebaggerde bodem aangebracht. In totaal is ongeveer 30.000 ton grind met een duwbak, een zogenoemde beunbak, naar de bouwplaats gevaren. Het grind is vervolgens via een lopende band vanuit deze beunbak in de sluiskolk op de bodem aangebracht.

Het grind onder het onderwaterbeton heeft twee functies:

  1. het zorgt voor drainage onder de betonvloer
  2. het dicht de sliblaag af die is ontstaan op de bodem na het baggeren van de sluiskolk. Zo kan zich tijdens het storten van beton geen slib vermengen met het onderwaterbeton.

In november is op het aangebrachte grind 80 centimeter onderwaterbeton gestort. In totaal is dat ongeveer 30.000 m3 onderwaterbeton. Dit beton vormt de vloer van de sluiskolk.

Voorbereidende werkzaamheden voor brug over deurkas binnenhoofd

Voor de doorgaande route over het sluizencomplex moet divers infrastructuur worden aangebracht. In de maanden november en december vinden de voorbereidingen plaats voor de brug over de deurkas van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde (nummer 2 op de foto). Deze brug vormt een onderdeel van die infrastructuur.

Voordat de brug aangelegd kan worden, wordt eerst een landhoofd gerealiseerd. Daarna plaatst OpenIJ de liggers, betonnen balken, die samen de brug vormen. Om toegang tot de brug te krijgen, moeten zowel aan oost- als westzijde voegovergangen worden gemaakt. Die vormen de schakel tussen de brug en de weg.

Ontmantelen betoncentrale en realisatie hoogwaterkering zuid-west

Na zo’n vier jaar dienst te hebben gedaan voor OpenIJ, wordt de komende periode de betoncentrale ontmanteld (nummer 3 op de foto). In totaal is hier 300.000 m3 beton voor de nieuwe zeesluis vervaardigd. Dat zijn 30.000 betonvrachtwagens. Als deze achter elkaar aanrijden, is er een file van Groningen tot aan Maastricht.

De grote bulk beton is inmiddels gestort. Voor een aantal kleine betonstorten zal beton per betonmixer aangeleverd worden via het werkeiland ‘Arosa Sun’ of de pont. Als eind dit jaar de betoncentrale van het bouwterrein wordt ontmanteld, kan de hoogwaterkering zuid-west worden afgebouwd.

Opheffen tijdelijke hoogwaterkering

Nu de sluisdeur van het buitenhoofd (zeezijde) is ingevaren, gaat deze de functie van hoogwaterkering vervullen en kan de tijdelijke hoogwaterkering worden opgeheven (nummer 4 op de foto). De komende periode wordt deze tijdelijke constructie verwijderd.

Ontgraven westelijke landtong

De snijkopzuiger Biesbosch is naar buiten gevaren en start met het wegbaggeren van de westelijke landtong (zeezijde). Dit wordt het nieuwe toeleidingskanaal voor de scheepvaart (nummer 5 op de foto).